LMPG en línea
δαιμόνιον, -ου, τό–/+


1 demon
ὁρκίζω ... σέ, τὸ παρεστὸς Ἀγαθὸν Δαιμόνιον
te conjuro a ti, el Demon Bueno que estás aquí P IV 1712
 
φυλακτήριον πρὸς δαιμόνια
amuleto contra démones P IV 86, cf. P I 115 (cj. Wü.)
ὑποταγήσεταί σοι πᾶν πνεῦμα καὶ δ.
se te someterá todo espíritu y demon P IV 3081, cf. P V 165, P XIII 798, P XXI 23
εἰσάκουσόν μου καὶ ἀπόστρεψον τὸ δ. τοῦτο
escúchame y aleja a este demon P V 121
καὶ ἔσται σοι τὰ δαιμόνια πάντα ὑπήκοα
y todos los démones serán tus servidores P V 170
καὶ παραυτὰ φεύξεται τὸ δ.
y enseguida huirá el demon P XII 282
εἴτε δ., κατάσχησον αὐτόν
ya sea un demon, conténlo SM 13.14, cf. SM 13.27
2 demonio, espíritu maléfico
 
ὑπόταξόν μοι πᾶν πν(εῦμ)α δαιμονίων φθειροποιούντων ἀκαθάρτων
somete a mí todo espíritu de demonios destructivos e impuros C 13a.4, cf. C 10.9 (fr. lac.), C 17.12, C 17.16, SM 24.fr.B.1 (fr. lac.)