LMPG en línea
αἰνέω–/+


alabar
 
αἰνῶ σε, ὁ θεός τῶν θεῶν
te alabo a ti, el dios de los dioses P IV 1146
αἰνοῦσιν σε ὁ Αἰώνων χορὸς ἐπουράνιος
te alaba el coro celestial de Eones C 23.15