LMPG en línea
αἰθήρ, -έρος, ὁ–/+


éter
αἰνῶ σε, ὁ θεὸς τῶν θεῶν, ... ὁ τὸν αἰθέρα ἀνακρεμάσας μετεώρῳ ὑψώματι
te alabo a ti, el dios de los dioses, el que colgó el éter en una altura por encima de la tierra P IV 1154
οὐρανὸς μὲν κεφαλή, αἰ. δὲ σῶμα
el cielo es tu cabeza, el éter tu cuerpo (en una descripción de la divinidad) P XII 243