ἕλκος, -εος, τό
• Morfología: [gen. contr. -ους]


1 herida, llaga, úlcera

a) gener. ἕλκος δ' ἰητὴρ ἐπιμάσσεται un médico palpará la herida, Il.4.190, cf. 217, 5.361, ἕ. ἄκεσσαι Il.16.523, cf. E.Tr.1232, AP 6.330 (Aeschin.), A.Thom.A 67, ἀπὸ δ' ἕλκεος ἀργαλέοιο αἷμα μέλαν κελάρυζε Il.11.812, ἕλκεα ῥῆξαν Pi.N.8.29, μαχόμενοι ἕλκος ἔλαβον Lys.3.43, ὁ ἵππος ... ἂν ἕλκη ποιοίη X.Eq.5.1, οὐδὲ ... ἕλκε' ἀπαλθήσεσθον, ἅ κεν μάρπτῃσι κεραυνός ni siquiera cicatrizarán las heridas que el rayo (de Zeus) les haga, Il.8.405, πατάξαι σε κύριος ἐν ἕλκει πονηρῷ ἐπὶ τὰ γόνατα como castigo divino, LXX De.28.35, cf. Apoc.16.2, 11, φύλλα ἐφ' ἕλκει καταδεδεμένα Aen.Tact.31.6, περὶ τὸν τράχηλον ἢ τὴν ὑπήνην ἕ. Artem.1.34, τὸ δ' ἐμπαθὲς ἐν ἀρχῇ ... μὴ φοβηθῆς ὡς ἕλκος ref. la primera experiencia sexual femenina, Plu.2.769e, de heridas por mordedura de anim. ἕλκεϊ ... ὕδρου ref. la de Filoctetes Il.2.723, cf. Pi.P.1.52, Arist.HA 630a8, Gal.1.73;

b) esp. medic. ἐν τοῖς ἕλκεσι φαγέδαινα κάκιστον νόσημα Democr.B 281, τὸ σῶμα ... φλυκταίναις μικραῖς καὶ ἕλκεσιν ἐξηνθηκός Th.2.49, ἐφύετο δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ἑλκέων πολλὰ καὶ ἐν αἰδοίοισιν Hp.Epid.3.7, cf. Epid.2.1.11, Art.68, τὸ ἐν τῷ πνεύμονι ἕλκος Gal.17(1).948, cf. Aët.8.75, τὰ κατὰ τοὺς νεφροὺς Gal.8.4, τῶν ἐν τοῖς ἄρθροις ἑλκῶν Orib.44.4.28, τοῦ ἥπατος, ἔνθα τῶν ἑλκέων ἐστὶ ἡ ῥίζα Aret.CD 1.13.5, ἕλκη ξηρά Thphr.HP 9.11.2, cf. Plb.1.81.5, ἕλκη ... κακοήθη Gal.7.727, cf. medic. en PSI XXI Congr.3.2.11, Erot.Fr.47, dif. de τραῦμα Gal.4.770, junto a otras lesiones corporales ἕ. μὲν γὰρ ἐν σαρκώδει μορίῳ, κάταγμα δ' ἐν ὀστῷ, σπάσμα δ' ἐν νεύρῳ Gal.10.232
Περὶ ἑλκῶν tít. de una obra de Hipócrates, Erot.9.12, Gal.10.274.

2 rasguño, señal en la piel, como la de una herida τὸν παῖδα ... γυμνὸν ἢν κνίσω τοῦτον οὐκ ἕλκος ἔξει; al niño desnudo ¿no le quedaría una señal, si le diera un pellizco? en una pintura, Herod.4.60, hecho con la uña, Phot.s.u. ὄνυχος.

3 usos fig. herida, en el sent. de desgracia, dolor profundo deriv. de un suceso desgraciado αἱματόεν δ' ἕλκος ἀναστένομεν ref. los parios ahogados, Archil.7.8, ζητῶμεν δ' ἕλκει φάρμακα φυομένῳ Thgn.1134, ἐνέπαξαν ἕ. ὀδυναρὸν ἑᾷ πρόσθε καρδίᾳ infligieron una herida dolorosa en su propio corazón Pi.P.2.91, cf. A.A.640, τί γὰρ γένοιτ' ἂν ἕ. μεῖζον ἢ φίλος κακός; S.Ant.652, aplicado a la agricultura, Pl.Ax.368c, καὶ γίγνεται ἕ. ἐφ' ἕλκει y sobreviene desgracia trás desgracia Lib.Ep.1063.6
llaga c. gen. adnom. τὸν φθόνον ἕ. εἶναι ἀληθείας Ps.Democr.B 302
colect. plaga τοῦτ' ἤδη πάσῃ πόλει ἔρχεται ἕ. ἄφυκτον Sol.3.17
ref. al amor herida, mal de amor ἔχθιστον ἔχων ὑποκάρδιον ἕ. Theoc.11.15, τὰ πρὸς τὸ ἕ. αὐτοῦ διελέγετο Pall.H.Laus.26.5
en juego de palabras, intercambiando ἕλκος con σύριγξ ‘herida’, ‘fístula’, ‘siringe’ y ‘Siringe (la amada de Pan)’ ὃς μοίσᾳ λιγὺ πᾶξεν ... ἕ., ἄγαλμα πόθοιο πυρισμαράγου el que a la Musa hizo aguda herida, monumento al deseo crepitante Theoc.Syr.8, cf. Eust.968.51.
• Etimología: De *elkos c. aspiración analóg., cf. lat. ulcus, ai. árśas ‘hemorroide’.