δόκος, -ου, ὁ


1 simple opinión, conjetura δ. δ' ἐπὶ πᾶσι τέτυκται lo que a todos se nos alcanza es conjetura Xenoph.B 34.4, τῷ γ' ἐμῷ δόκῳ Call.Fr.224, Περὶ τοῦ δόκου tít. de una obra de Demetrio Falereo, D.L.5.81.

2 emboscada Archil.211.3 (var.), ἐς δόκον· εἰς ἐνέδραν Hsch.