ἐν
• Alolema(s): εἰν Il.2.783, Od.1.162, IEphesos 1A.3 (VI a.C.), S.Ant.1241, E.Alc.436, Call.Del.3, Nym.Kafizin 266b (III a.C.); ἐνν Sapph.65.10, Theoc.29.12; cret., aqu., lacon., arcad. y maced. ἰν ICr.2.12.16Ab.2.3 (Eleuterna VI/V a.C.), 2.5.1.5 (Axos VI/V a.C.), IPArk.2.5 (Tegea IV a.C.), Hsch.s.u. ἰν δέᾳ; chipr. ἰ(ν) IChS 217.1 (Idalion V a.C.), Nym.Kafizin 169(a).1 (III a.C.); Ϝι(ν) Nym.Kafizin 178 (III a.C.); panf. IPamph.3.11 (IV a.C.); poét. ἐναί IUrb.Rom.1218.5 (III d.C.)
• Grafía: ἐγ por asim. ante γ κ ξ χ; ἐμ ante β μ π φ ψ; ἐς ante σ; ἐστλι e.d. ἐν στήλῃ IG 13.80.16 (V a.C.); v. tb. ἔνι


A adv., seguido de partíc., gener. δέ, menos frec. μέν, τε
gener. en or. nominal

1 ref. espacios delimitados dentro, allí dentro, allí (ὄψεαι) νῆας ἐμάς, ἐν δ' ἄνδρας ἐρεσσέμεναι μεμαῶτας verás mis naves y en ellas hombres decididos a remar, Il.9.361, δήεις ... ἄλσος ... ἐν δὲ κρήνη νάει Od.6.292, νῆσος ... ἐν δ' αἶγες ἀπειρέσιαι γεγάασιν Od.9.118, ἁρμαμάξας ἅμα ἤγοντο, ἐν δὲ παλλακάς Hdt.7.83, cf. S.OT 28.

2 ref. la presencia en espacios abiertos, objetos materiales y situaciones allí, ahí esp. en or. nominal ἐν δ' ὑπέρας τε κάλους τε πόδας τ' ἐνέδησεν allí ató cabos, cables y bolinas, Od.5.260, Μοῖσά τοι κολλᾷ χρυσὸν ἔν τε λευκὸν ἐλέφανθ' ἁμᾶ Pi.N.7.78, ἐν δ' ἄλοχοι πολιαί τ' ἔπι ματέρες ... ἐπιστενάχουσι allí esposas, y además madres canosas suspiran S.OT 181
fig., en la correl. μέν ... δέ ...: ἐν μὲν γάρ οἱ σῖτος ... ἐν δέ τε οἶνος γίγνεται de Ítaca Od.13.244, ἐν δὲ Προΐωξίς τε Παλίωξίς τε τέτυκτο, ἐν δ' ... allí estaban representados Marcha y Contramarcha, allí ... Hes.Sc.154-155, ἐν μὲν γὰρ θαλίης ἐρατὸν μέρος ἀγλαίης τε, ἐν δὲ χοροιτυπίης, ἐν δὲ ... allí (en el vino) están la parte amable de la fiesta y el regocijo, así como de los pasos del coro; allí ... Panyas.16.14
ref. periodos de tiempo ἐπ' ἔτεα πέντε, ἐν τοῖσι πολλάκις μὲν οἱ Μῆδοι ... ἐνίκησαν, πολλάκις δὲ οἱ Λυδοί· ἐν δὲ καὶ νυκτομαχίην τινὰ ἐποιήσαντο Hdt.1.74.

3 ref. la presencia dentro de un conjunto, esp. de grupos de pers. entre ellos ἐν δ' αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκὸν ... πᾶσιν δὲ μετέπρεπεν ἡρώεσσιν Il.2.578, εὖτε πρὸς ἄεθλα δῆμος ἠθροΐζετο, ἐν δὲ Βατουσιάδης cuando el pueblo se congregaba para unos juegos, y allí Batusiades ... Archil.60.2, ἐν δὲ φίλων παρεόντων θῆκέ νιν ζαλωτόν y he aquí que le convierte en motivo de envidia de amigos reunidos Pi.O.7.5, οἳ τὰ τείχεα τε ἐπεκόσμησαν, ... ἐν δὲ δὴ καὶ γυναῖκες δύο Hdt.1.184, cf. Il.2.588, S.Ai.675
ref. otro tipo de pluralidades πολλά μοι καὶ ἄλλα τεκμήριά ἐστι τοῦτο οὕτω ἔχειν, ἐν δὲ καὶ τόδε, ὅτι ... Hdt.2.43, συχνὰς μὲν δὲ τῶν νήσων ἀραιρήκεε, πολλὰ δὲ καὶ τῆς ἠπείρου ἄστεα. ἐν δὲ δὴ καὶ Λεσβίους ... κρατήσας εἷλε Hdt.3.39, cf. 3.15.

B prep. de dat.

I c. valor loc.

1 en

a) c. topón. o n. común de lugar ὅσοι θεοί εἰσ' ἐν Ὀλύμπῳ Il.1.566, κὰδ' δ' ἐν Ἀθήνῃς εἷσεν le dio residencia en Atenas, Il.2.549, cf. Od.1.62, τὰς ἐν Πιηρίῃ ... τέκε Hes.Th.53, πῦρ ... ἐπιφλέγει ... οὔρεος ἐν κορυφῇς Il.2.456, χιὼν κατατήκετ' ἐν ἀκροπόλοισιν ὄρεσσιν Od.19.205, cf. Pi.P.3.90, X.An.4.3.31, Eu.Io.4.20, Ζεὺς δ' ἔλαχε οὐρανὸν εὐρὺν ἐν αἰθέρι a Zeus correspondió el ancho cielo en el éter, Il.15.192, οὔρεος ἐν βήσσῃς Il.3.34, cf. Pi.O.3.23, ἐν ἀγχόναις δέσποινα el ama se ha ahorcado E.Hipp.777, ἐν κοίλῳ χωρίῳ ὄντες Th.7.87, Ἀσίῳ ἐν λειμῶνι ... ποτῶνται Il.2.461, πήματα πάσχει νήσῳ ἐν ἀμφιρύτῃ Od.1.50, ἐν κονίῃσι χαμαὶ πέσεν Il.4.482, cf. 5.588, κείμενον ἐν ψαμάθοισι Il.21.202, εὕδων ἐν γαίῃ πατρωΐῃ Od.13.188, ἅπαντες τῶν ἐν τῇ νῦν Ἑλλάδι καλεομένῃ χώρῃ Hdt.1.1, ἐν μέρει τινὶ τῆς χώρης ... οἰκῆσαι Th.6.2, cf. X.An.2.1.11, Hp.Aër 12, (μίασμα) τεθραμμένον χθονὶ ἐν τῇδε S.OT 98, λάμπει δέ οἱ κλέος ἐν εὐάνορι ... ἀποικίᾳ Pi.O.1.24, τὸν ... ἔπεφνε ... ἐν ὁδῷ Il.7.142, cf. Od.16.384, S.OT 1399, Call.Cer.114, πολλὰ ... ἐν πόντῳ ... καθαίρων S.Tr.1012, ἄνδρες ὕδωρ ναίουσιν ... ἐν πελάγεσσιν Aristeas Epic.11.2, cf. Pi.O.2.28, Call.Del.3
c. n. de sign. local a la vez que colect. τοὺς δ' εὗρ' εἰν ἀγορῇ Il.7.382, ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πόλλ' ἀποτείσας Il.9.634, νεῶν ἐν ἀγῶνι Il.15.428, cf. 23.273;

b) c. n. no estrictamente de lugar καθῖζον ἐν ὑψηλοῖσι θρόνοισι Od.8.422, cf. A.A.1563, E.Alc.946, ἐν θεῶν ἕδραις A.A.596, cf. S.El.272, εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας Il.5.160, cf. 23.370, ἐν νηυσὶ ... ἐς πατρίδ' ἔβησαν Il.12.16, cf. Alcm.1.95, Stesich.15, E.Cyc.14, 144, εἶναι ... ἐν ἀναγραφῇ τὸ ψήφισμα ... ἐν τῇ ἀγορᾷ ἐν στήλῃ SIG 814.55 (Acrefia I d.C.), στέμματ' ἔχων ἐν χερσίν Il.1.14, τὴν ... πατρὶ φίλῳ ἐν χερσὶ τίθει Il.1.441, cf. 5.574, 6.81, ὡς ὄφελεν θανέειν ἐν χερσὶν ἐμῇσι ¡ojalá hubiera (mi hijo) muerto entre mis brazos!, Il.22.426, (Ἔρως) ὃς ἐν μαλακαῖς παρειαῖς ... ἐννυχεύεις S.Ant.783, ἐν ὠσί pendientes en las orejas Anacr.82.2, τραύματ' ἐν στέρνοις λαβών A.Fr.362.1, πλέονες ἰδέαι γίγνονται τοῦ κατήγματος ἐν τῇ τρώσει Hp.VC 4, frec. en las descripciones de la geom. ἐν τοῖς ὀρθογωνίοις τριγώνοις τὸ ... τετράγωνον ἴσον ἐστι Euc.1.47, cf. Archim.Con.Sph.15, de figuras inscritas, Euc.1.35, 39, Archim.Sph.Cyl.1.12;

c) c. adj. y adv. subst. οὐκ ἐν καιρίῳ en ninguna parte vital, Il.4.185, ἔμ' ἐν μέσσῳ καὶ ... Μενέλαον ... μάχεσθαι que en medio (e.d., en terreno neutral) luchemos Menelao y yo, Il.3.69, ἐν μέσῳ τοῦ οὐρανοῦ τε καὶ χθονός E.Fr.448.2, cf. LXX Ge.1.6, ἐν δεξιῇ μὲν ἔχοντες ὄρεα Hdt.7.217, cf. LXX 1Es.4.29, Ep.Eph.1.20, ἐν τῷ ἔμπροσθεν Arist.HA 510a9;

d) usos adnom. en, equiv. a de ἡ νευρὴ ἐν ... τόξῳ la cuerda del arco, Il.15.463, τὰς ἐν Ἑλλησπόντῳ γεφύρας λύειν Hdt.8.110, ἡ ἐν Κερκύρᾳ ναυμαχία Th.1.57, cf. Isoc.5.147, ἡ ἐν Τροίᾳ μονή Pl.Cra.395a, Νικοβούλη ἐν Ἐφέσ καλή Nicóbula de Éfeso, guapa en un grafito SEG 31.763a (Tasos III a.C.), οἱ ἐν τῇ σκηνῇ ὑποκριταί Vett.Val.210.9;

e) c. gen., por atracción del relativo o usos elípticos ἐν τν πόλεν ν Ἀθναῖοι κρατσι en las ciudades que domina Atenas, IG 13.156.14 (V a.C.).

2 en, dentro de c. n. de recintos, recipientes o partes del cuerpo πατρὸς δ' ἐν μεγάροισι βάλ' Il.6.428, cf. Od.17.521, A.A.606, Pi.P.9.69, S.Tr.6, ἐν οἴκοις ἢ 'ν ἀγροῖς S.OT 112, cf. Hdt.1.9, εἰν Ἀν(δ)ρόκλω Ϝοίκῳ Nym.Kafizin 266b (III a.C.), cf. LXX Ge.31.33, Ἀχιλλέα μίμνο[ντ'] ἐν κλισίῃσιν B.13.135, χάλκευον ... ἐν σπῆϊ Il.18.402, cf. Od.1.15, 9.400, ἐν κευθμῶνι πέτρας Stesich.7.3, δρυὸς ἐν στελέχει ἡμένους Pi.N.10.62, ἐν τείχει dentro del recinto amurallado, Il.13.764, 22.299, ὁρῶ σκάφος ἐν λίμνᾳ E.Alc.252, νιν θάνατος ἐν τάφοις ἔχει S.OT 942, cf. E.Alc.365, Pl.Phd.115e, abreviado ἐν τοῖς ... Ἀπολλωνίου τοῦ διοικητοῦ en la sede de Apolonio el responsable de finanzas, PRev.Laws 38.1 (III a.C.), cf. Eu.Luc.2.49, ἐν χρυσέῃ φιάλῃ ... θείομεν Il.23.243, cf. Od.6.78, 20.261, Simon.38.2, πάρεστι ... Βοιωτίοισιν ἐν σκύφοισιν οἶνος ἡδύς B.Fr.21, ἥψεε ... ἐν λέβητι χαλκέῳ Hdt.1.48, cf. Hp.Aër.9, γεγαῶτας ἐν ὠέῳ ἀργυρέῳ Ibyc.4.4, ἐν τῷ κύφωνι τὸν αὐχέν' ἔχων con el cuello en el cepo Cratin.123, κάλαμοι ἐν οἷς ἱστᾶσι τὰς ἀμπέλους Arist.HA 556b3, ἐν στήθεσσι μένος βάλε Il.5.513, ἐν γαστρὶ ἴσχειν concebir Hp.Aër.7, ταῦτα ... ἐν τῷ ἀνθρώπῳ ἐνεόντα Hp.VM 14, cf. Diog.Apoll.B 6
esp. c. n. que representan la sede de la mente o el sentimiento ἐν θυμῷ μεμαῶτες ἀλεξέμεν ἀλλήλοισιν Il.3.9, cf. Hes.Op.297, ἐνὼν ἐν τῇ ψυχῇ τῇ σῇ Pl.Grg.513c, ἐν νόῳ ἔχειν tener en la mente, tener la intención Hdt.1.10, Th.4.8, X.An.3.3.2, Pl.R.344d, ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ Eu.Matt.5.28, εὔξασθαι ἐν σεαυτῷ rogar interiormente, e.d., en silencio, POxy.3831.3 (III/IV d.C.).

3 usos elípticos:

a) en meton. en, donde ἐν τοῖς ἰχθῦσι donde los pescados, e.d., donde están los puestos de pescado Antiph.123.1, ἐν τῷ μύρῳ en la perfumería Ar.Eq.1375, ἐν τοῖν δυοῖν ὀβολοῖν en los (asientos) de dos óbolos D.18.28;

b) c. gen. de pers. en casa de πολλὰ δ' ἐν ἀφνειοῦ πατρὸς κειμήλια κεῖται Il.6.47, ἐν ἀνδρὸς εὐσεβεστάτου τραφείς E.IA 926, ἐν ... κιθαριστοῦ ... μεμαθηκέναι haber aprendido en la escuela del citarista Pl.Tht.206a, cf. Ar.Nu.973, ἐν πατρὸς  ἐν ἀδελπι  ἐν τ ἀνδρός ICr.4.72.2.21 (Gortina V a.C.), ἐν γειτόνων ... μετοικῶν Lycurg.21, cf. D.53.10, Men.Pc.147, Dysc.25, ἐν ἡμετέρου en nuestra casa Archil.300.3, μένων ἐν ἡμετέρου permaneciendo en nuestro palacio Hdt.1.35, cf. 7.8δ ἐν τήνων ἐγὼν ἦν Epich.145, ἐν Ἀλκινόοιο θεῶν ἔσαν ἀγλαὰ δῶρα Od.7.132, cf. Pl.Prt.320a, frec. c. gen. de dioses ἐν Ἀΐδαο en la mansión de Hades, e.d., en el Hades, Il.22.389, cf. S.Ai.865, de lugares sagrados ἐμ Π[αν]δίονος en el templo de Pandión, IG 22.1138.8 (IV a.C.), cf. 1237.21 (Atenas IV a.C.), ἐγκοιμίσαι ἐν Ἀσκληπιοῦ practicar la incubatio en el templo de Asclepio Aristid.Or.47.43.

4 c. n. de pers., personif. o anim., esp. en plu. o colect. en, entre, en medio

a) situa al individuo dentro de un conjunto más amplio νῦν ἐν Δαναοῖσι θεοπροπέων ἀγορεύεις Il.1.109, cf. 2.483, ἵνα μιν κλέος ἐσθλὸν ἐν ἀνθρώποισιν ἔχῃσιν Od.1.95, ἐν προμάχοισι φανέντα Il.3.31, cf. 7.384, ἐν νεκύεσσι φαείνω brillaré entre los muertos, Od.12.383, cf. Alcm.1.2, A.Eu.233, S.Ph.1018, ὥσπερ αἴτις ἐν βοτοῖς στάσειεν ἵππον Alcm.1.47, ζώει μὲν ἐν Ὀλυμπίοις ... Σεμέλα Pi.O.2.25, cf. E.Hipp.643, τάδ' ἐστὶν ἐν θεοῖς καλά esas cosas son gratas a los dioses S.Ant.925, ἐν ὄχλῳ ἀτιμάζεσθαι PPetr.2.4.6.16 (III a.C.), tb. c. adj. o pron. ὁ δ' ἐν μέσσοισι παρίστατο ἰσόθεος φώς Il.4.212, Ἀΐδης ἐν τοῖσι πελώριος Hades terrible entre ellos (los dioses) Il.5.395, σὲ δ' ἐν τούτοις λέγω a ti te cuento entre ellos A.Pr.973, ἐν τοῖς γὰρ οἰκείοισιν ὅστις ἔστ' ἀνὴρ χρηστός S.Ant.661, cf. E.Or.754, ἀπογρα(ψάμενον) ... ἐν (δωδεκαδράχμοις) registrado entre los que pagan doce dracmas (de impuestos) POxy.1028.27, 32 (I d.C.);

b) c. verb. de sign. ‘mandar’, ‘gobernar’ entre, a, sobre ἐν δ' ἄρα τοῖσιν ἦρχ' Il.13.689, ἐν ὑμῖν τοίσδεσσιν βασίλευε Od.2.47, ἀνδράσιν ἐν πολλοῖσι ... ἀνάσσων Od.19.110, δυναστεύειν ἐν τῷ σώματι διὰ τάσδε τὰς προφάσιας Hp.VM 16;

c) c. verb. de mov., sent. hostil en medio, equiv. a contra ἐν Τρωσὶ μέγα φρονέοντες ὄρουσαν Il.16.258, cf. 20.381, λέων ἐν βουσὶ θορῶν Il.5.161, ἐν ποίμναις πίτνων S.Ai.184, cf. 374, στασιάσαντες ἐν ἀλλήλοις levantándose unos contra otros, e.e., en discordia unos contra otros Th.1.24, adnom. (εἶναι) ἐν ἐμοὶ θρασύς ser insolente conmigo S.Ai.1315, cf. 1092;

d) c. verb. de lengua ante, delante ἐν πᾶσιν ἐγὼν ὑποθήσομαι αὐτός yo lo propondré delante de todos, Od.2.194, πτωχὸς ὢν τέτληκ' ἐν ἐσθλοῖσιν λέγειν E.Fr.703, cf. Andr.360, μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσι hablar extensamente ante conocedores Th.2.36, ἐν τοῖς ὄχλοις εἰπεῖν Isoc.3.21, cf. Ar.Nu.892, Pl.Grg.459a, ἔλεγον ἐν τοῖς τριάκοντα Lys.12.6, cf. 32.11, ἐν τῷ δήμῳ Pl.R.565b, ἐπροφήτευσας ἐν ἡμῖν LXX Iu.6.2, σοφίαν δὲ λαλοῦμεν ἐν τοῖς τελείοις 1Ep.Cor.2.6, ante un foro o tribunal διαδικαζέσθω δὲ ἐν τρισὶ τῶν ἰατρῶν que se decida el caso ante tres médicos Pl.Lg.916b, ἐν παισὶ διαγωνίζεσθαι Pl.Grg.464d, cf. Arist.Pol.1300b25, D.S.19.51;

e) equiv. casi a un partit. entre, de (todos) οἴη ἐν ἀθανάτοισιν la única de los inmortales, Il.1.398, παντοῖαι κακότητες ἐν ἀνθρώποισιν ἔασιν Thgn.623, cf. Hdt.1.53, S.Ant.452, E.Or.126, Pl.Lg.879b, ἐν τοῖσι ἓν τόδε ἐστί de entre las cuales una es ésta Hdt.1.8, frec. en or. c. un sup. τοῦτο κάκιστον ἐν ἀνθρώποισι τετύχθαι Od.1.391, cf. Thgn.273, ἔστι δὲ φῦλον ἐν ἀνθρώποισι ματαιότατον Pi.P.3.21, cf. Call.Del.131, Antipho 6.25, And.Myst.67, τίς ἐστιν ἐν αὐτοῖς εὐφυέστατος UPZ 81.4.4 (II a.C.)
incluso como término abs. ἐν ἀνθρώποις en el mundo, del mundo τὸν ἄριστον ἐν ἀνθρώποις ὄρτυγα Pl.Ly.211e;

f) c. dat. del pron. pers. en sí, en sus sentidos o trad. por giro adv., c. εἰμί, γίγνομαι con contención, con cordura νῦν ἔτ' ἐν σαυτῷ γενοῦ ahora tente en ti, e.d., ten cordura S.Ph.950, ἀκούσας ταῦτα ... ἐν ἑαυτῷ ἐγένετο tras oír esto, recobró la cordura X.An.1.5.17, οὐκ ἐν ἑωυτῷ ἐστιν no está en su pleno juicio Hp.Morb.1.30
elípt. c. gen. de pers. ἐφλεγόμην καὶ οὐκέτ' ἐν ἐμαυτοῦ ἦν Pl.Chrm.155d, οὐκ ὄντ' ἐν ἑαυτοῦ Men.Sam.340, ἐν ὑμῶν αὐτῶν γένεσθε Lib.Or.35.15.

5 lit. crist. en indic. una relación místico-religiosa c. la divinidad γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῷ πατρί Eu.Io.10.38, ἀλήθειαν λέγῳ ἐν Χριστῷ digo la verdad en Cristo, Ep.Rom.9.1, cf. Ep.Eph.4.32, στήκετε ἐν κυρίῳ Ep.Phil.4.1, 1Ep.Cor.7.22, ἐν Χριστῷ παιδεία la formación en Cristo, e.e., el cristianismo 1Ep.Clem.21.8, ἐν ἁγίῳ πνεύματι Serap.Euch.1 (p.48), ἐν μόνῳ τῷ ἑαυτοῦ Πατρὶ ὅλος (ὁ Λόγος) ὤν de la relación hipostática entre las personas de la Trinidad, Ath.Al.Inc.17
prob. trad. de un uso aram. a, de o intraducible ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων quien me confesare delante de los hombres, Eu.Matt.10.32, cf. Eu.Luc.12.8.

II sent. loc. fig., introd. el contexto en que algo es o sucede

1 en, a, de ἐν ἀέθλοις ἐν μάχαις τε πολέμου τιμώμενος Pi.O.2.43, πύκτας δ' ἐν Ὀλυμπιάδι νικῶν Pi.O.10.16, οὐδὲν δὲ δεινὸν μὴ ἐν ἐμοὶ στῇ nada de extraño que no se detenga en mí, e.d., la condena de Sócrates no iba a ser la última, Pl.Ap.28b, ὁ ἐν δημοκρατίᾳ πολιτευόμενος Isoc.1.36, ἐν βαρυ[τ]έρᾳ κείμενος ἐξουσίᾳ UPZ 110.176 (II a.C.), en constr. adnom. ἐν πάντεσσ' ἔργοισι δαήμονα Il.23.671, ἄλκιμος ἐν πολέμῳ Od.10.553, ἐν τῷ πεζῷ ἐμπειρία Th.2.89, en or. nom. ἃ (ἥβα) καλλίστα μὲν ἐν ὄλβῳ, καλλίστα δ' ἐν πενίᾳ E.HF 648
introduciendo una referencia a textos o a temas escritos o hablados ἐπιμέμνηται ... ἐν Διομήδεος ἀριστείῃ Hdt.2.116, Ὅμηρος ... ἐν τοῦ σκήπτρου ἅμα παραδόσει Th.1.9, cf. Hdt.2.116, Pl.Phlb.33b, Arist.HA 530b9, LXX 2Ma.2.4, ἐν τῇ τοῦ πηλοῦ ἐρωτήσει en la cuestión del barro Pl.Tht.147c, ἐν τῇ αὐτῇ διαιρήσει en la misma categoría Arist.Top.120b36, ἐν τῷ νόμῳ Μωϋσέως Eu.Luc.24.44
en sinéc. τὸ δ' ἐν ποσί μοι τράχον lo que corre a mis pies, e.d., lo que viene a continuación Pi.P.8.32
en locuciones y frases tópicas ἐν ἔργῳ, ἐν ἔργοις frec. en or. nominal en la acción, en los hechos, de hecho οὔκουν ἐν ἔργῳ χέρνιβες ξίφος τε σόν; ¿así que pondrás en marcha las purificaciones y tu espada? E.IT 1190, op. ἐν λόγῳ ‘en palabras’, ‘de palabra’ ὁ θεὸς ... ἀληθὲς ἔν τε ἔργῳ καὶ ἐν λόγῳ Pl.R.382e, cf. Grg.461c (para otros usos c. λόγος, v. infra V, VI, IX)
ἐν οὐδενὶ λόγῳ ποιήσασθαι no tener para nada en cuenta Hdt.1.153, cf. X.HG 7.1.26
ἐν τῷ ὄντι en la realidad op. ‘de nombre’ μάχην δ' εἶναι ἐν τῷ ὄντι ... en frase explicativa, Pl.Cra.413e, cf. Tht.176e
en expresiones de tipo modal ὡς δ' ἐν ὀνείρῳ como en un sueño, Il.22.199, cf. A.R.1.290, ἑώρων ... ὡς ἐν σελήνῃ veían como a la luz de la luna Th.7.44, Λυδῷ ... ἐν τρόπῳ ... ἀείδων cantando al modo lidio Pi.O.14.17, γλῶσσαν ἐν τύχᾳ νέμων guiando su lengua con fortuna, e.e., dando el nombre acertado a Helena, A.A.685, θάνοντ' ... ἐν χρείᾳ δορός al morir falto de su lanza S.Ai.963, cf. Pl.R.566e, ἐν τάξει en orden de batalla Th.4.72, X.HG 5.2.42
pero ἐν τάξει lineal, ordenadamente φερομένη μηδ' ἐν κόσμῳ μηδ' ἐν τάξει (κίνησις) Pl.Lg.898b, ἱμάτιον ἐν χρείᾳ ὄν vestido que está en uso Pl.Phd.87c, cf. X.Mem.1.6.8, Isoc.10.55, D.10.37, εἰπὲ ἐν κεφαλαίῳ dilo en forma resumida X.Cyr.6.3.18, ταῦτα ... εἴρηται νῦν ὡς ἐν τύπῳ esto queda dicho ahora como en esbozo Arist.HA 491a7
pudiendo lato sensu ser interpr. como temp. (cf. VIII) en medio de, en el desarrollo de, en el contexto de μή μοι μᾶλλον ἐν ἄλγεσι θυμὸν ὀρίνῃς Il.24.568, ἐν νόστῳ ἀπόλοντο Od.4.497, δὸς δ' ἐν ἀγῶνι νίκην τῷδε φέρεσθαι h.Hom.6.19, ἄλλον ἐν πόνοις ... εἰσιδόμαν a otro he visto en medio de sufrimientos A.Pr.425, ἐν τοῖς ἄλλοις πολέμοις ἀπέθανον IG 13.1162.41 (V a.C.)
en expresiones que remiten a una imprecación πάντα τάδ' ἐν κοράκεσσι καὶ ἐν φθόρῳ todo eso (está) en los cuervos y en la ruina, e.e., todo está arruinado Thgn.833, ἰ(ν) τύχᾳ Nym.Kafizin 169(a).1.

2 c. subst. abstr. en, con, para

a) c. n. de estados, afectos, cualidades mentales o anímicas, etc. ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρθμήσαντε los dos se separaron reconciliados en la amistad, Il.7.302, cf. 2.232, Hes.Th.125, 306, ἐν δοιῇ δὲ σαωσέμεν ἢ ἀπολέσθαι Il.9.230, cf. Call.Iou.5, ἐν πείσῃ κραδίη μένε Od.20.23, ἐν πολλῇ ἔριδι ἦσαν Th.2.21, οὐκ ἐν αἰσχύνῃ τὰ σά no están tus asuntos para remilgos E.Ph.1276, cf. Io 1397, βίον διάγειν ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σημνότητι 1Ep.Ti.2.2, ἐν γνώσει γινόμενος Clem.Al.Ecl.15;

b) c. palabras que expresan ‘culpa’, ‘justicia’ ἐν μοίρῃ πέφαται está muerto como le corresponde, e.d., en justicia, Od.22.54, ἐν δίκᾳ en justicia, justamente op. παρὰ δίκαν Pi.O.2.16, ἐν αἰτίᾳ ... βαλεῖν acusar S.OT 656, μὴ ... σεωυτὸν ἐν αἰτίῃ σχῇς Hdt.5.106, οἱ ἐν ταῖς αἰτίαις los acusados D.Ep.2.14, cf. S.Tr.1069, Ar.Eq.258, Pl.R.475c, Gal.8.888;

c) c. n. de una actividad, oficio o grupo οἱ ἐν ποιήσι γενόμενοι los que se dedican a la poesía, e.d., los poetas Hdt.2.82, ἐν φιλοσοφίᾳ ἡμῶν ὄντων dedicándonos a la filosofía Pl.Phd.59a, en locución subst. οἱ ἐν φιλοσοφίᾳ Pl.R.489b, οἱ ἐν τοῖς πράγμασιν los que ejercen el poder Th.3.28, cf. 7.73, οἱ ἐν ἀρχῇ los gobernantes, las autoridades Th.2.37, οἱ ἐν ταῖς μοναρχίαις ὄντες los que detentan el poder monárquico Isoc.2.5, οἱ ἐν πίστει op. οἱ κατηχούμενοι Chrys.M.62.204;

d) c. adj., part. o inf. en locuciones modales frec. trad. por giro adverb. ἐν τάχει rápidamente, pronto A.A.1240, cf. S.OT 765, Gal.18(2).387, ἐν βραχεῖ ξυνθεὶς λέγω te lo digo en pocas palabras S.El.673, ἐν ἀργοῖς negligentemente S.OT 287, οὔκουν ἔτ' ἐστὶν ἐν καλῷ δοῦναι δίκην; E.Heracl.971, ἐν ἀσφαλεῖ por seguridad E.IT 762, ἐν ἐλαφρῷ ποιησάμενος ... pareciéndole cosa ligera ... Hdt.3.154, ἐν κενοῖς ὑβριζέτω que injurie en vano S.Ai.971, ταῦτ' ... ἐν αἰσχρῷ θέμενος tomándolo como una vergüenza E.Hec.806, ἐν ἀπόρῳ ἐστί está dentro de lo imposible, e.d., es imposible Democr.B 8, κρίνοντες ἐν ὁμοίῳ dándoles igual Th.2.53, ἐν τῷ σπανιωτάτῳ muy raramente Gal.18(1).30, ἐχρᾶτο ἐν δέοντι (los) utilizaba cuando hacía falta Hdt.2.159, ἀγαπῶντες τὴν ἐν τῷ παρόντι σωτηρίαν Pl.Mx.240c, cf. Hdt.1.88, Th.1.95, Pl.Phd.67c, πρὶν ἐν τῷ παθεῖν ὦμεν Th.6.38.

III indic. proximidad o conexión

1 proximidad en, a, junto a, cabe λοχῆσαι ἐν ποταμῷ emboscarse en o junto al río, Il.18.521, cf. Od.5.466, ἐν νύσσῃ ... ἵππος ... ἐγχριμφθήτω el caballo pase rozando la meta, Il.23.338, ἡ δ' ἧσται ἐπ' ἐσχάρῃ ἐν πυρὸς αὐγῇ ella está sentada al hogar, junto al resplandor del fuego, Od.6.305, cf. Pi.P.6.14, adnom. οὑμὸς ἐν φάει βίος E.Ph.1281, κόναβος ἐν πύλαις hay estruendo a las puertas A.Th.161, cf. S.OC 1568, ἐν χρῷ κεκαρμένοι rapados junto a la piel, e.d., al cero X.HG 1.7.8
en la locución ἐν χρῷ muy próximo, rozando ἐν χρῷ αἰεὶ παραπλέοντες Th.2.84, cf. S.Ai.786
en, bajo κατακείαται ἐν Διὸς οὔδει Il.24.527, ἐν Σκαιῇσι πύλῃς ἔχε ... ἵππους Il.16.712, ἔζευξα ... ἐν ζυγοῖσι κνώδαλα uncí las bestias a los yugos A.Pr.462, ἐν παντὶ γάρ τοι σκορπίος φρουρεῖ λίθῳ S.Fr.37, ἀνάπαυλαι ... ἐν τοῖς ὑψηλοῖς δένδρεσίν εἰσι σκιαραί Pl.Lg.625b
en, sobre ἐν νοτίῳ τήν γ' ὅρμισαν depositaron el ancla en el mar, Od.4.785, 8.55, τρίποδ' ἵστασαν ἐν πυρί colocaron las trébedes sobre el fuego, Il.18.346.

2 en introd. coexistencia o comunidad, con, a, por μιγήμεναι ἐν παλάμῃσι trabar combate con las manos, Il.21.469, νῦν δ' ἐν αἱμακουρίαις ... μέμικται ahora está unido al sacrificio, e.d., está divinizado Pi.O.1.90, cf. P.4.251
sent. próximo al de pertenencia en, de, con ἀργυραῖ πέντε καὶ εἴϙοσ<ι> μν[έα]ι εἰν τῷ πρώτῳ ἀργύρῳ ἠνείχθησαν IEphesos 1A.3 (VI a.C.), ἁ φύσις δ' ἐν τῷ κόσμῳ ἁρμόχθη ἐκ ἀπείρων τε καὶ περαινόντων Philol.B 1, πλὴν κρέας ἐν αἵματι ψυχῆς οὐ φάγεσθε sólo carne con su sangre vital no comáis LXX Ge.9.4, ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν Ep.Rom.12.4
sent. de ‘pertenencia’ entendido como un componente semántico de la prep. ἐν: τὸ δὲ «ἔν τινι εἶναι» ὁμοιοτρόπως λέγεται ... τῷ «ἔχειν» Arist.Metaph.1023a24.

IV indic. dependencia o relación, c. dat. gener. de pers., anim., personif. o abstr., frec. en or. nominal

1 en, en poder de, dependiente de νίκης πείρατα ἔχονται ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν Il.7.102, δύναμις γὰρ ἐν ὑμῖν está en vuestra mano, Od.10.69, cf. A.Pers.172, ἐν θεῷ γε μὰν τέλος Pi.O.13.104, cf. Gorg.B 11a.36, ταῦτα δ' ἐν τῷ δαίμονι καὶ τῇδε φῦναι χἀτέρᾳ depender de la divinidad que las cosas sean de una manera o de otra S.OC 1443, ἐν σοὶ γάρ ἐσμεν estamos a tu merced S.OT 314, cf. E.Alc.279, Hipp.324, οὐ μὰν ἔν γ' ἐμοὶ προσθήσεις τάσδ' ἀράς en lo que de mí depende no añadirás más maldiciones S.OC 153, cf. Hdt.6.109, en sinéc. ταῦτα θεῶν ἐν γούνασι κεῖται Il.17.514, ἐν γὰρ χερσὶ τέλος πολέμου Il.16.630, ψυχὰς ἔχοντες κυμάτων ἐν ἀγκάλαις teniendo nuestras vidas a merced de las olas Archil.110, ἐν ταῖς ναυσὶ τῶν Ἑλλήνων τὰ πράγματα ἐγένετο Th.1.74, tb. c. subst. que representan cosas decisivas ἐν δορὶ μέν μοι μάζα μεμαγμένη en la lanza tengo el pan, e.d., de mi lanza depende mi subsistencia, Archil.2, cf. E.Heracl.498, sólo c. pron. ἐν τούτῳ τοί ἐστι ἢ βασιλέα εἶναι ἢ μή Hdt.3.85, ἐν τούτῳ εἰσὶν πᾶσαι αἱ ἀποδείξεις Pl.Prt.354e, cf. 321d.

2 uso relacional o referencial en cuanto, en relación a, de, para ἐν σοὶ μὲν λήξω, σέο δ' ἄρξομαι (hablando) de ti acabaré, (hablando) por ti empezaré, Il.9.97, ἕπεται ἐν ἑκάστῳ μέτρον cada cosa tiene su justa medida Pi.O.13.47, τοῦτο μὲν ἐν κόγχαισι eso en lo que se refiere a las conchas Emp.B 76, ἐν ἐμοὶ κατάδηλος ἔσται en lo que a mí respecta será evidente S.OC 1214, ἐν ... γήρᾳ ξυνᾴδει τῷδε τἀνδρὶ σύμμετρος en lo que se refiere a la edad concuerda exactamente con este hombre S.OT 1112, ὅπερ καὶ ἐν τῷ Παυσανίᾳ ἐνεῖδον lo que vieron en el caso de Pausanias Th.1.95, εἰ τῷ τε σώματι ὑγιαίνεις καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις κατὰ λόγον ἀπαλλάσεις PLond.1979.2 (III a.C.), ποιήσεις ἐν ἐμοὶ ἔλεος tendrás benevolencia para conmigo LXX Ge.40.14, cf. Epict.Ench.33.12, Luc.Philopatr.18, ἐμ πᾶσι τοῖς δέουσι προνοήσαντα τῆς πατρίδος Denkmäler 153B (Isauria, imper.), κατηράσατο ὁ ἀλλόφυλος τὸν Δαυιδ ἐν τοῖς θεοῖς αὐτοῦ maldijo el enemigo a David refiriéndose a sus dioses LXX 1Re.17.43, prob. c. influencia del texto hebr. (ὁ θεός) ὃς ἠθέλησεν ἐν σοί δοῦναι σε ἐπὶ θρόνου el dios que quiso para ti entregarte el trono LXX 3Re.10.9
adnom. γυρὸς ἐν ὤμοισιν encorvado de hombros, Od.19.246, τὸ ἐν ἐμοὶ μέρος la parte que me corresponde, mi parte, BGU 1131.51 (I a.C.), ἐν σοί a tu cargo, bajo tu mandato, POxy.57.12 (III d.C.).

V indic. uso instrum. y deriv., c. subst. de cosa o abstr.

1 por, con, en

a) c. subst. ref. al armamento o el vestido ἐν τεύχεσσιν ἔδυνον se revistieron de su armadura, Il.23.131, cf. Sapph.16.19, Pi.O.4.22, ἐν ὅπλοισι ἦσαν Hdt.1.13, cf. X.An.4.3.7, ἐν μαχαίρῃ armado con una espada, PTeb.16.14 (II a.C.), καθικόμενος ἐν τῇ ῥάβδῳ golpeando con su caduceo Luc.DMort.28.3, cf. Ezech.132, LXX Ge.32.11, 1Re.17.43, 1Ep.Cor.4.21, PMag.36.109, adnom. ἡ ἐν τοῖς ὅπλοις μάχησις la lucha con armas pesadas Pl.La.190d, βυσσίνοις δ' ἐν πέπλοις πέσῃ λακίς A.Pers.125, cf. S.Tr.613, ἐν τῇ δὲ ἐσθῆτι ... ταῦτα κατεργασάμενος Hdt.2.159, cf. X.Mem.3.11.4, LXX Iu.10.3, ἔρχονται ... ἐν ἐνδύμασι προβάτων vienen vestidos con piel de cordero, Eu.Matt.7.15, ἐν λευκοῖς προιέναι ir vestido de blanco Artem.2.3, ἐν βαθεῖ ... πώγωνι Luc.Salt.5;

b) c. subst. de las manos y los órganos de los sentidos por, con, a ἀνδρῶν ἐν παλάμῃσι κατέκταθεν fue muerto a manos de hombres, Il.5.558, cf. Od.1.238, A.R.3.1264, ἐν δεξιᾷ χρὴ ... αἴρειν νιν hay que levantarlo (el tirso) con la mano derecha E.Ba.943, μή σε ... ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι θεινομένην Il.1.587, cf. 3.306, θαύμαζεν δ' Ὀδυσῆα ἐν ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶσα Od.8.459, cf. 10.385, S.Ant.764, Pl.Tht.206a, ἐν ὠσί νωμῶν καὶ φρεσί A.Th.25, ἐν τῇ ψαύσει αἰσθάνεσθαι Democr.B 11, ἐλάλησας ἐν τῷ στόματι σου LXX 3Re.8.24;

c) c. otros subst. de cosa ἐν δὲ πυρὶ πρήσαντες (νεκρούς) Il.7.429, cf. LXX 1Ma.5.5, χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει Pi.P.10.67, ἔργον δ' ἐν κύβοις Ἄρης κρινεῖ la acción la decidirá Ares con sus dados A.Th.414, ἐν πέτροισι πέτρον ἐκτρίβων S.Ph.296, ἐν τομᾷ σιδάρου por golpe de espada S.Tr.887, cf. E.Supp.593, ἐν φορβειᾷ ... ηὔλησ' toca la flauta con la boquilla Ar.V.582, ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ ἐν τίνι ἁλισθήσεται; Eu.Matt.5.13, ἐν αὐτῇ (κύλικι) πίνεις Luc.DDeor.9.2, cf. Anacharsis en D.L.1.104, Luc.Merc.Cond.26;

d) c. subst. abstr. y en cont. de la palabra τὸ νεῖκος ... ἐν ἀργύρου λαβῇ λῦσαι resolver la disputa con la aceptación de dinero A.Supp.935 οἵ σ' ἐν λιταῖς στείλαντες ellos despidiéndote con ruegos S.Ph.60, cf. Ant.961, ἐν ἀφανεῖ λόγῳ con un oscuro argumento Antipho 5.59, τὰ πρότερον πραχθέντα ... ἐν ἄλλαις ... ἐπιστολαῖς ἴστε lo que se ha hecho antes lo conocéis por otras cartas Th.7.11, ὅτι ἐσημαίνετέ μοι ἐν ἱεροῖς καὶ ἐν οὐρανίοις σημείοις X.Cyr.8.7.3;

e) dep. de verb. sign. ‘ir’, ‘venir’, c. subst. indic. el ‘lugar por donde’ por ἐν εὐθείαις ὁδοῖς στείχοντα Pi.N.1.25, ἀπέτρεχον εἰν ἁλὶ νῆσοι las islas se alejaban corriendo por el mar Call.Del.196.

2 uso instrum. de modo por, según, de acuerdo con

a) gener. ἐν δὲ μέρει κρατέουσι prevalecen (unos u otros elementos) por turno Emp.B 17.29, cf. IEleusis 144.37 (IV a.C.), Gal.3.801, ἐν λόγοις según lo que dicen los mitos A.Ch.613, ἐν Πανελλάνων νόμῳ según la costumbre panhelénica Pi.I.2.38, ἐ]ν τι τεταγμένι según lo estatuido, IG 13.61.47 (V a.C.), οὐκ ἐν νόμῳ ποιευμένους no teniendo como costumbre Hdt.1.131, ποιεῖσθαι τὴν μίμησιν ἐν ῥυθμῷ Arist.Po.1447a22, cf. 1459a15;

b) a modo de, en calidad de ἀμπελῶνας ... ἐν δωρεαῖς ἔχειν PRev.Laws 36.15, cf. 44.3 (ambos III a.C.), ἔχειν ἐν θέματι tener en depósito, PTeb.120.125 (I a.C.), cf. Plb.5.74.5, ἐμ φερνῇ PPetr.21.13.14 (III a.C.);

c) geom. en, según, bajo ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ μεγέθη λέγεται εἶναι dícese que una magnitud está en la misma razón Euc.5 Def.5, 17, τοῖς δὲ κυλίνδροις ἐν τῷ αὐτῷ λόγῳ εἰσὶν οἱ κῶνοι οἱ ἔχοντες τὰς αὐτὰς βάσεις están en la misma razón los conos que tienen las mismas bases (que los cilindros), Archim.Sph.Cyl.1.16, ἐν τῇ δοθείσῃ γωνίᾳ Papp.956.

VI indic. forma, valor o precio

1 indic. forma en, como, en forma de c. subst. concr. οὑψ[ό]θεν εἴρι[σέ νιν ἐ]μ μου[ρι]άδεσσι λάυς desde arriba (Helicón) se tiró (transformándose) en miles de piedras Corinn.1(a).1.34, ἄργυρος ἐν ἐκπώμασιν plata en forma de vasos Plu.2.260a, ἐν τετραγόνῳ ᾠκοδομεῖτο Herm.Vis.3.2.5.

2 indic. valor y precio en concepto de, por, a τίω δέ μιν ἐν καρὸς αἴσῃ le tengo en el mismo concepto que a un cario (o a una nuez), e.d., en nada, Il.9.378, τοῖσίν κεν ἐν ἄλγεσιν ἰσωσαίμην a esos hombres en penalidades equivaldría, Od.7.212, ὃς σε παρέλθοι ἐν πάντεσσι δόλοισι Od.13.292, τὴν οἰκίαν ἐν δισχιλίαις προσέξεις D.31.7, ἀγοράζω ἐν ἀργυρίῳ LXX 1Pa.21.24, ἱμάτια ... ἐν ἀργυ(ρίου) δραχμαῖς ἑκατόν vestidos por valor de cien dracmas Mitteis Chr.286.8 (I a.C.), cf. BGU 970.14 (II d.C.).

VII indic. medio o causa

1 con, por medio de, mediante ἐν δόλῳ ... ἄγειν S.Ph.102, ἐν τοῖς ὁμοίοις νόμοις ποιήσαντες τὰς κρίσεις juzgando mediante leyes comunes Th.1.77, ἀπέκτειναν ἐν τῇ προφάσει ταύτῃ Lys.13.12, τοὺς ἀναλωθέντας ἐν ψήφῳ λέγειν contar mediante piedrecillas a los que perecieron, e.d., calcular A.A.570, cf. E.Rh.309.

2 debido a, por, a causa de, gracias a μηδὲν ἐν τῷ ἀγγέλῳ ἀφανισθεῖσα (ἐπιστολή) (carta) no desvirtuada por culpa del mensajero Th.7.8, ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια Eu.Matt.9.34
ἐν οἴνῳ con vino, gracias al vino ἡμεῖς δ' ἐν οἴνῳ συμπόται σοφώτατοι nosotros, con el vino, fuimos los más ingeniosos de los comensales Ar.Lys.1227, Pl.Lg.649d, dicho de cómo Esquilo componía sus tragedias, Luc.Dem.Enc.15, ἐν τῷ πότῳ Pl.Prt.347c, cf. Aeschin.1.168, Arist.EN 1114a6, ἐν τῷ δέ με περισπᾶσθαι οὐκ ἐδυνάσθην ... por estar yo ocupado no pude ..., POxy.743.35 (II d.C.)
adnom. τὸν ... νῦν τ' ἐν ὅρκῳ μέγαν καταίδεσαι ahora respeta a éste, grande gracias a su juramento S.OT 654.

VIII usos temp.

1 en, durante

a) c. n. común de tiempo ἰῇ δ' ἐν νυκτὶ γένοντο Il.18.251, cf. Hdt.6.69, ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ en plena noche, en la oscuridad de la noche, Il.11.173, ἐν ἁμέρᾳ Pi.O.1.6, cf. X.Smp.1.9, ἐν ἡμέραις πολλαῖς νοσῆσαι Procop.Arc.9.35, ὧρῃ ἐν εἰαρινῇ en la estación primaveral, Il.16.643, cf. Call.Ap.81, οὔτ' ἐν θέρει οὔτ' ἐν ὀπώρῃ Od.12.76, ἐν ... χειμῶνι Pi.I.2.42, ἐν ... χειμῶσι καὶ πνίγεσιν en épocas de fríos y bochornos, e.d., en invierno y en verano Pl.Phlb.26a, ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανόν LXX Ge.1.1, ἐν μικρῷ ... χρόνῳ Pi.O.12.12, ἐν χρόνῳ μακρῷ S.Ph.235, OC 88, E.Ba.895, cf. Hp.VC 2, Pl.Phdr.228a, ἐν τῇσι μεταβολῇσιν (τῶν ὡρῶν τοῦ ἔτεος) Hp.Aër.1;

b) c. palabras indic. épocas de la vida ἐν νεό[τατι Sapph.24.3, cf. Pl.R.329a, ἐν ἁλικίᾳ Pi.P.11.51, CEG 95 (Ática V a.C.), ἐν γάλακτί τ' ὄντι cuando todavía estaba en la lactancia E.HF 1266, ἐν παισίν en la infancia, Pl.R.494b;

c) c. pron. en usos c. elipsis de χρόνος o un subst. de tiempo κἀν ᾧ y en (el tiempo en) que S.Tr.929, ἐν ὅσῳ δ' ἂν πάλιν ἔλθωσι Th.3.28, ἐν οἷς Arist.Mu.391a2, ἐν τῷ πρόσθεν Pl.Tht.200e, Lg.778b, ἐν τῷ μεταξύ PTeb.72.190 (II a.C.), cf. PSakaon 38.5 (IV d.C.), Eu.Io.4.31;

d) c. subst. ref. al momento concr. en que algo sucede ἐν ταῖς φυγαῖς ... ᾤκησ' ἐν πυκνί en el tiempo de las inmigraciones viví en la Pnix Ar.Ec.243, cf. BGU 1255.5 (I a.C.), ἐν τῇ ἑορτῇ durante la fiesta Th.7.73, ἐν γαλήνῃ κυβερνῶντες Hp.VM 9, ἐν ἅπαντι τῷ ... βίῳ Gal.6.82, ἐν ταῖς σπονδαῖς durante la tregua X.An.3.1.1;

e) c. inf. subst. con ocasión de ἐν τῷ παραπορεύεσθαι τὸν βασιλέα PSI 354.12 (III a.C.);

f) c. n. propio de un magistrado para fijar el calendario ἐν ἄρχοντι Μητροδώρῳ en el arcontado de Metrodoro, IThesp.178.5 (II d.C.), cf. FD 4.352.3.10 (II a.C.), IG 22.2051.1 (II d.C.), ἐν στρατηγῷ Ἡγησίᾳ IG 9(2).531 (Larisa I a./d.C.).

2 en, en el tiempo, en el plazo de ἐν τῷ ἐμῷ λόγῳ en el tiempo que dura mi discurso And.Myst.26, Aeschin.2.59, ἐν τῷ ἐμῷ ὕδατι en mi tiempo del agua de la clepsidra D.18.139, esp. c. numerales ἐν ἑκτᾷ (ἁμέρᾳ) Pi.P.4.132, μηνὸς ἐν ὀγδοάτου δεκάτῃ Emp.B 68, ἐξημερῶσαι ἐν ἡμέρῃ Hdt.1.126, ἐν ἔτεσι πεντήκοντα Th.1.118, ἐν ἐνιαυτῷ Welles, RC 3.4 (IV a.C.), cf. ICr.2.5.1.5 (VI/V a.C.), IPr.9.29, μυρίαις τ' ἐν ἁμέραις hace infinitos días E.Ph.305, cf. D.S.20.83.

3 c. valor puntual en, a ἐν ὥρᾳ en buena hora, a su hora ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι tomar la cena a su hora, Od.17.176, cf. Pi.O.6.28, Hdt.1.31, ἐν καιρῷ en el momento oportuno, oportunamente A.Pr.379, Ar.Ra.358, Hp.VM 16, δανείσας ἐγ καιρῷ SIG 193.5 (IV a.C.)
uso elíptico c. pron. en el momento, entonces ἐν τῷδε μήτηρ ... προσπίτνει en ese momento se presenta la madre E.Ph.1429, c. adv. de tiempo ἐν τῷ αὐτίκα Th.3.82, ἐν τῷ ἄρτι ..., ἐν τῷ νῦν καὶ ἐν τῷ ἔπειτα Pl.Men.89c.

IX tard. c. verb. de mov. puede expresar la dirección adentro de, hacia dentro de νῦν ἐν Ῥώμῃ ἀνέρχῃ ahora vas a subir a Roma entrando en la ciudad, Arr.Epict.1.11.32, διαβάντες ἐν τῇ Σάμῳ habiendo pasado (y entrado) a Samos Paus.7.4.3, cf. LXX To.5.5, ῥιπτοῦντες σφᾶς ἐν τῇ θαλάσσῃ Arr.An.1.19.4, ἐν Ἀλεξανδρίᾳ ἀπαντῶ PAbinn.30.17 (IV d.C.), ἔλθοντες ἐν τῷ ἱπποδρόμῳ TDA 234.8 (Cartago II/III d.C.).

C como var. dial. dór. de εἰς, ἐς prep. de ac. en beoc., tes., arcad.-chipr. y en parte de los dialectos noroccidentales

I indic. el término del mov.

1 en, sobre πέσε δ' ἀδόκητον ἐν καὶ δοκέοντα (la muerte) cae inesperada incluso sobre quien la espera Pi.N.7.31, ἄμειψεν ἐν κοιλόπεδον νάπος Pi.P.5.38, γράψαι ... τὸ ψάφισμα ἐγ χάλκωμα IG 5(2).511 (Megalópolis II a.C.), ἐξ ἐ[φή]βων ἐν πελτοφόρας ἀπεγράψατο IG 7.210 (Egostena III/II a.C.), cf. 92.706A.11 (Lócride III a.C.), τὸς ταγὸς ἐ[γ]γρά[ψαν]τας ἐν λεύκωμα ἐσθέμεν ... ἐν τὸν λιμένα IG 9(2).517.42 (Larisa III a.C.), cf. 5(1).1498.12 (Mesenia II a.C.)
c. ac. de topónimo ἐγάμαντυ ... [ἰ]ν Τεγέαν IPArk.5.50 (Tegea IV a.C.).

2 en, dentro de ἐν δόμως βάντας Corinn.1(a).3.20, ψᾶφον ἔ[τ]αττον ... κάλπιδας ἐν χρουσοφαῖς Corinn.1(a).1.21, cf. CID 1.9D.35 (V a.C.), IG 92.4.26 (III a.C.), FD 4.352.3.17 (II a.C.), ἐπανιτακὼρ ἐν τὰν ἰδίαν una vez de vuelta en su patria, IO 39.8 (III/II a.C.)
fig. ἐν πάντα δὲ νόμον εὐθύγλωσσος ἀνὴρ προφέρει el hombre sincero progresa en todo régimen Pi.P.2.86.

3 hacia, en dirección a ὡς ὕδωρ ῥεῖ ἐν τὸ Εὐρωπόν IG 92.188.7, cf. 8 (Melitea III a.C.).

4 fig. para, destinado a συνεβάλ]ονθο ... στατεῖρα[ς] ... ἐν τὸν πόλεμο[ν IG 7.2418.21 (Beocia IV a.C.), ἔχρησαν ... ἐν τὰν ὀχύρωσιν τᾶς πόλιος TLocri 7.10, cf. 1.2 (ambas IV/III a.C.)
hacia, para con τὰς γεγενημένας ... ἐν τοὺς [Ἐ]λλάνας εὐεργησίας IG 92.1582.7 (Cefalenia III a.C.), cf. 1729.8 (Ítaca III a.C.).

II indic. conexión o rel. estrecha

1 en, junto a, de κατέθιyαν ἰ(ν) τὰ(ν) θιόν depositaron junto a la diosa, e.d., en el santuario de la diosa, IChS 217.27 (Idalion V a.C.).

2 en, a ref. cosas compuestas ὅταν δίφρον ἔν θ' ἅρματα ... καταζευγνύῃ σθένος ἵππιον Pi.P.2.11 (pero cf. A).

III temp., expr. una duración proyectada en el futuro en, para τς ταγοὺ[ς] ... τοὺς ἐ[ν ν]έω[τ]α a los «tagos» designados para el año próximo, CID 1.9A.12 (V/IV a.C.), ἀρχὰν ἑλέσθη τὸν δᾶμον ἐν Ϝέτια τρία Sokolowski 3.72.12 (Tanagra III a.C.), νόμος ἱερὸς ἰν ἄματα πάντα IG 5(2).5 (Tegea IV a.C.), ἰν τὸ λοιπόν Maier, GMBI 34.43 (Megalópolis III a.C.).
• Etimología: Atestiguado en mic. pero sólo en comp. De *en-/n̥-, cf. lat. in, osc.-u. en, airl. in, aprus. en.