ἕκᾰθεν


I adv.

1 desde lejos (ἕ.) φαίνεται αὐγή Il.2.456, cf. 13.179, ἕ. ... γίγνετ' ἀκουή Il.15.634, τὰν ἕ. ... ὀρομέναν A.Supp.421, πρὸς πῦρ ἕ. θάλπειν calentar (al paciente) ante el fuego a cierta distancia Hp.Int.52, ἕ. καὶ ἐν χρῷ ἐμαχέσαντο D.C.50.33.3, cf. Corn.ND 32, ἕ. εἴργον ἢ ἕ. τὸ ἴδιον ἔργον ἐπιτελῶν como etim. de ἑκάεργος q.u. Apollod.Hist.97 p.1060.

2 lejos de, aparte c. verb. εἰμί u orac. nom. ἕ. δέ τε ἄστυ φάτ' εἶναι el poblado, dicen, está muy lejos, Od.17.25, cf. Hp.Anat.4 (var.).

3 temp. desde hace mucho ἕ. γὰρ ἐπελθὼν ὁ μέλλων χρόνος hace mucho que (me) acosa el transcurso del tiempo Pi.O.10.7, ὅσοι ἤδη ἐγραμμάτευσαν ἀπὸ Χαλκίδευ ἕ. IEryth.1.2 (V/IV a.C.).

II prep. de gen. lejos de ἕ. πόλιος ... μάχονται Il.13.107 (var.).