ἔθω
• Morfología: [aor. εἶθον sólo en gram., Hsch.s.u. εἰθεῖν, Epim.Hom.Il.1.311]


1 espantar, ahuyentar, excitar οὓς παῖδες ἐριδμαίνωσιν ἔθοντες (avispas) a las que los niños irritan espantándolas, Il.16.260, cf. Hsch.

2 devastar ὃς κακὰ πόλλ' ἕρδεσκεν ἔθων Οἰνῆος ἀλωήν el que causaba muchos males devastando la huerta de Eneo del jabalí de Calidón Il.9.540, Ἄργος ἔθειν del león de Nemea, Call.SHell.267.2, cf. Hsch.

3 interpr. por los gram. como pres. de εἴωθα acostumbrarse a Hdn.Gr.2.236, Orio s.u. ἔθειρα, Epim.Hom.l.c., εἰθεῖν· μαθεῖν Hsch.l.c., cf. EM 306.47G., Eust.773.26.
• Etimología: Prob. rel. ai. ávadhīt, de *wedh- ‘sacudir’, aunque la Ϝ- inicial no ha dejado huellas. Cf. el iter.-intens. ὠθέω, q.u.