ἐᾰρῐνός, -ή, -όν
• Alolema(s): εἰαρ- Il.2.89, 16.643, Hes.Op.678, Simon.76.2, AP 5.70 (Rufin.); ἠαρ- h.Cer.401; ἤρ- Alc.115(a).10; ἠρ- Sol.1.19, Hp.Aër.10, E.Supp.448, X.HG 3.2.10, Thphr.CP 2.1.4, Aristid.Or.48.70. Basil.Ep.277.1
• Morfología: [plu. dat. -οῖσιν Il.2.89, h.Cer.401]


1 primaveral, de (la) primavera ὥρη Il.16.643, Hp.Steril.218, Superf.30, Thphr.HP 3.7.4, Plb.2.12.3, 3.34.6, Plu.Num.19, Hld.5.13.4, cf. D.P.Au.2.16, Ὧραι AP l.c., ἠ. χρόνος primavera X.l.c., ἰσημερία ἐαρινή el equinoccio de primavera Eudox.Fr.236b, cf. IUrb.Rom.1646 (imper.), Sch.A.R.4.961, τροπαί Ph.2.163, cf. Vett.Val.6.16, Aristid.l.c., op. θερινός Str.17.3.11
en rel. c. los vegetales ἄνθεα Il.2.89, Simon.l.c., h.Cer.401, Thphr.HP 6.8.2, D.H.Comp.22.8, Basil.l.c., Chrys.Scand.23.3, cf. IChr.M.265.9 (IV/V d.C.), IUrb.Rom.1208.3 (II/III d.C.), φύλλ' Pi.P.9.46, πέταλοι Pi.Fr.70c.19, λειμών E.Supp.448, (φυτεία) Thphr.CP 1.6.3, μῆλον ἐαρινόν albaricoque, PPetr.3.53(m).5, cf. PCair.Zen.33.13 (ambos III a.C.)
rel. el tiempo atmosférico πλόος Hes.l.c., ἄνεμος Sol.l.c., οἱ ἠρινοὶ ὄμβροι Hp.l.c., cf. Thphr.CP 2.1.4, θάλπος X.Cyr.8.6.22
neutr. plu. subst. τὰ ἐαρινά las lluvias primaverales Thphr.CP 4.4.13
de otras manifestaciones φθέγματα Ar.Au.683, μέλισσα E.Hipp.77, μόσχος εἰ. ternero nacido en primavera Orph.L.156, ἡ ἐ. πυλαία la sesión de primavera de la anfictionía délfica, op. ὀπωρινή CID 2.102.20, cf. 38.2 (ambas Delfos IV a.C.), Decr. en D.18.154, Str.9.3.7
neutr. como adv. en primavera γῆ τ' ἠρινὸν θάλλουσα E.Fr.316.3, ὅταν ἠρινὰ μὲν φωνῇ χελιδὼν ἑζομένη κελαδῇ Ar.Pax 799, cf. quizá tb. sg., Alc.l.c.

2 adv. -ῶς en primavera ἐν ταῖς αὐτοῦ (Κυρίου) ἐ. ἐξανθοῦντες Epiph.Const.Hom.M.43.432A, cf. Hsch.s.u. ἠρινῶς.