ἐξανευρίσκω


1 rel. la palabra inventar c. inf. epexegético οἷα κἀξανευρίσκεις λέγειν realmente qué cosas inventas y dices Filoctetes a Odiseo, S.Ph.991
descubrir, poner al descubierto, revelar c. ac. de pers. y part. ἐξανεῦρεν αὑτὴν Αἰθίοπος οὖσαν γενεάν (la mujer) descubrió que ella era descendiente de un etíope Plu.2.563a.

2 c. ac. de cosa descubrir, hallar, encontrar τὸν τρίβον Plu.Arat.22, τὸν τάφον Plu.Thes.36, μέλιττα ... ἐν τοῖς δριμυτάτοις ἄνθεσι ... ἐξανευρίσκει τὸ λειότατον μέλι Plu.2.32e.