ἐξᾰλίνδω


1 hacer revolcarse ἄπαγε τὸν ἵππον ἐξαλίσας οἴκαδε Ar.Nu.32, cf. X.Oec.11.18, Hsch.s.u. ἐξαλῖσαι.

2 fig. expulsar ἐξήλικας ἐμέ γ' ἐκ τῶν ἐμῶν Ar.Nu.33.