ἐλεημοσύνη, -ης, ἡ


1 compasión, piedad μὴ σύ ... πάθῃς κακὸν ... τῆσδε ἀντ' ἐλεημοσύνης no sufras tú algún mal por este acto de compasión Call.Del.152, κἀπὶ τῆς ψυχῆς εἰσιν εὐκαταφορίαι οἷον ... ἐ. también en el alma anidan inclinaciones como por ejemplo la compasión Chrysipp.Stoic.3.103, ἵνα ἐλεημοσύνης τύχωμεν PCair.Zen.495.10 (III a.C.), cf. PAbinn.19.25 (IV d.C.), POxy.130.6 (VI d.C.).

2 limosna ποιεῖν ἐλεημοσύνην dar limosna LXX To.4.7, cf. Eu.Matt.6.2, Act.Ap.10.2, πονηρῷ ἀνθρώπῳ ἐλεημοσύνην ἔδωκεν D.L.5.17.