ἐκεῖνος, -η, -ο
• Alolema(s): jón., poét. κεῖνος, -η, -ο Il.2.37, 330, Od.1.233, Archil.9.4, Hdt.3.140, 5.23; dór. κεῖνος, -α, -ον Stesich.46.3, Pi.O.3.31, B.15.62; κῆνος, -α, -ο Sapph.31.1, Alc.283.14, Inc.Lesb.34(a).16, Alcm.3.81, A.D.Pron.58.4, Sokolowski 3.151A.24 (Cos IV a.C.), IPr.37.126 (II a.C.), Balbill.29.17, Timachidas 43.105; κνος CEG 344 (Fócide VI a.C.); τῆνος Theoc.1.4
• Morfología: [gen. ἐκν IG 13.14.34, 35 (V a.C.), κήνω Alc.68.4, IG 12(2).526A.23 (Ereso IV a.C.), κν SEG 23.415 (Feras V a.C.), κήν ICr.4.41.1.4 (Gortina V a.C.); fem. dat. plu. κείνῃσι Hes.Th.877; adv. jón. κείνως Hdt.1.120; formas enfáticas reforz., masc. ἐκεινοσί A.D.Pron.59.17, ἐκεινοσίν A.D.Pron.59.24, plu. ἐκεινοιί Ar.Eq.1196; fem. ἐκεινηί Eup.299]


A adj. dem., frec. connotando notoriedad

I indic. lejanía

1 allí ... aquel como deíctico, subrayando la op. c. el suj. del discurso Ἶρος κεῖνος ... ἧσται allí está sentado aquel Iro (c. cierta connotación neg.) Od.18.239, ὁρᾷς ἵν' ἔστ' ἐ. ὑψηλὸς πάγος; ¿ves donde está allí aquel alto picacho? Archil.29.1
c. verb. de mov. ὅτι νῆες ἐκεῖναι ἐπιπλέουσιν que allí vienen navegando aquellas naves Th.1.51
c. el antec. del relat. κεῖνος ... ἀνήρ, ὃν ὀϊόμεθ' αὐτοί ... ἔρχεται ἐς θάλαμον aquel hombre del que sospechamos entra allí en la habitación, Od.22.165
op. pron. refl. de la primera pers. αὐτὸν ὡς θάψων ἐκ τῆς οἰκίας τῆς ἐμαυτοῦ op. ἐκ τῆς οἰκίας αὐτὸν ἐκείνης θάπτειν Is.8.21-22.

2 aquel sent. local gener., c. verb. de reposo y acción:

a) ref. a tierra, pueblos aquel, aquel lejano, remoto ἐν ἐκείνῳ δήμῳ e.d., en Troya Od.3.103, ἴδε καὶ κείναν χθόνα Pi.O.3.31, τῆς γῆς ἐκείνης LXX Ge.2.12, por alejamiento del grupo de uno κείνη πόλις dominada por el pueblo (c. cierta notoriedad neg.), Thgn.47;

b) ref. a pers. concr. aquel, aquel que no está, ausente ὄφρα ἔτι κεῖνος ἀνὴρ ἐπιδήμιος ἦεν de Odiseo Od.1.233, cf. 4.145, 17.243, 21.201, 24.288;

c) alejamiento de lo particular, frec. antec. del relat. aquel, el ... que μὴ κεῖνος ἀνὴρ ἔτι νοστήσειεν ... ὅς τις ... que no vuelva (a su hogar) aquel hombre que (no esté dispuesto a luchar) Il.13.232, φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν ἔμμεν' ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι ἰσδάνει Sapph.31.1, en frases gnómicas o de carácter general ἄφρων ... κεῖνος ... ἀνήρ, ὅς τις ... ἔριδα προφέρηται ἀέθλων δήμῳ ἐν ἀλλοδαπῷ Od.8.209, καὶ ἢν ἑλκωθῇ (ὁ πλεύμων), οὐ καλῶς ἕξει κεῖνος ὁ ἄνθρωπος Hp.Morb.4.56;

d) alejamiento en el texto y cierto distanciamiento en la opinión οἱ τὸν λόγον ἐκεῖνον λέγοντες quienes mantienen aquella teoría Hp.VM 15.

3 aquel c. valor temp., op. al momento actual o real:

a) c. palabras que significan ‘tiempo’ φῆ γὰρ ὅ γ' αἱρήσειν Πριάμου πόλιν ἤματι κείνῳ decía que en aquel día iba a tomar la ciudad de Príamo, Il.2.37, cf. 482, μάχην ... ἔγειραν ... ἤματι κείνῳ de la guerra de los Titanes, Hes.Th.667, cf. 836, B.11.23, Th.1.20, Pl.Phd.57a, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ PHamb.27.3 (III a.C.), cf. LXX Ge.6.4, Ex.2.11, Eu.Matt.3.1, Apoc.9.6, ἀπὸ κήνου τοῦ χρόνου IPr.l.c., κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον Mitteis Chr.88.2.22 (II d.C.), cf. D.C.46.49.2, PMasp.9.2.19 (VI d.C.), κατ' ἐκεῖνο καιροῦ en aquel preciso momento Plu.Alex.32
de donde abs. ἐξ ἐκείνου desde entonces X.Ages.1.17, ἀπ' ἐκείνου Men.(?) en PKöln 203C.1.8, μετ' ἐκεῖνα Th.5.81, cf. ἐπέκεινα;

b) ref. a acontecimientos κείνᾳ Ὀλυμπιάδι CEG 862.2 (Cos IV a.C.), ἐν ἐκείνῳ τῷ ἀγῶνι Lys.10.1;

c) aplicado a pers. indic. su existencia en otro tiempo, como antec. del relat. κείνων ἐπιδεύεαι ἀνδρῶν οἳ Διὸς ἐξεγένοντο ἐπὶ προτέρων ἀνθρώπων Il.5.636
c. cierta notoriedad neg. aquel, aquel vetusto médico de edades pasadas, Hp.VM 7, de sus prácticas ἐξ ἐκείνης τῆς ἀγρίης τε καὶ θηριώδεος διαίτης de aquella vetusta dieta salvaje y brutal Hp.VM 7.

II insistiendo en el rasgo de notoriedad aquel, aquel famoso, conocido

a) de pers. o anim. κεῖνος ὑπέρθυμος Διὸς υἱός Il.14.250, κεῖνος ... μέγας θεός Il.24.90, Ἄτλας Pi.P.4.289, οἷος ἐ. δεινὸς ἀνήρ Il.11.653, cf. Pi.N.9.36, κῆνος ... μάκαρς ἀνήρ tal vez Heracles, Alcm.15, cf. Pi.P.1.42, A.Fr.264, κεῖνοι δαήμονες ... δεσπόται Εὐβοίης Archil.l.c., cf. E.Heracl.509, Ἰφικράτης ποτ' ἐ. aquel famoso Ifícrates D.21.62, LXX Ge.24.65, καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ ἐ. y el que me envió, aquel, el Padre, Eu.Io.5.37
anim. prodigiosos ἑρπετόν Pi.P.1.25, cf. P.2.8;

b) de cosas y abstr. aquel, aquel extraordinario, tal κεῖνος τελαμών del tahalí de Heracles Od.11.614, πόνος Pi.P.4.243, κείνων ἀπ' εὐδόξων ἀγόνων B.9.21, κεῖνον ... ὕμνον Lyr.Adesp.35.1, ἔπος Hdt.3.51
combinado c. el uso pron. en forma aliterativa κεῖνα δὲ κεῖνος ἂν εἴποι ἔργα Pi.O.8.62, κεῖνο κεῖν' ἆμαρ διαίτασεν Pi.P.9.68;

c) c. notoriedad neg. de pers. ni siquiera mencionando el nombre κῆνος ... ὤνηρ personas de la familia de Pítaco o él mismo, Alc.72.7, ἀνήρ de Cleón, Ar.Pax 649
cosas y abstr. ἐκείνοις ἀνοσίοις κομπάσμασιν A.Th.551, ἔργον Ael.NA 4.7
indicando impaciencia o ironía ὦ παῖς 'κείνου τἀνδρός ¡oh hijo de un tal! Pl.Phlb.36d.

B pron., indic. lejanía y frec. notoriedad

I como deíctico

1 aquél, aquel hombre, aquella mujer, aquella cosa

a) como antec. del relat., gener. en frases generales o gnómicas ἐχθρὸς γάρ μοι κεῖνος ... ὅς χ' ἕτερον μὲν κεύθῃ ἐνὶ φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ Il.9.312, ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιός ἐστιν ἐ. ὃς ... Il.9.63, cf. Od.6.158, 14.156, 15.21, Hes.Op.295, νικᾷ δ' ἐ. ὁ κακός ... ὃς ἠγόρευσε σύγγονον σέ τε κτανεῖν E.Or.944, ἐκεῖνο τὸ εἴρεο με aquello que me preguntaste Hdt.1.32, cf. Hp.Art.12, μήσομαι ἔρδειν κεῖνα, τάπερ σόον ἀνέρα θήσει Hp.Iusi.2;

b) postpuesto al relat. hὸς δ' ἂν τδε πίεσι ποτερί[] αὐτίκα κνον hίμερος hαιρέσει CEG 454 (Pitecusas VIII a.C.), ὅς δ' ἂν ὑπερβάλλῃ πόσιος μέτρον, οὐκέτι κεῖνος τῆς αὐτοῦ γλώσσης καρτερός Thgn.479, ὁ γὰρ λόγχην ἀκονῶν ἐ. καὶ τὴν ψυχήν τι παρακονᾷ el que afila la punta de su lanza, también aguza el espíritu X.Cyr.6.2.33.

2 op. a dif. pron. aquél, él ... allí

a) op. ἐγώ: ἐκ τοῦ δ' οὔτ' Ὀδυσῆα ἔγων ἴδον οὔτ' ἐμὲ κεῖνος Od.1.212, τοῦ δὴ ἐγὼ καὶ μᾶλλον ὀδύρομαι ἤ περ ἐκείνου Od.4.819, ἐμεῦ δ' ἐ. οὐ καταπροΐξεται Archil.36, οὐδ' ἂν ἐ. ἐμοῦ τεθνηότος ... βάλοι δάκρυα Thgn.1205, ζῆν ἡμᾶς τὸν ἐκείνων θάνατον Heraclit.B 77, cf. 62, αὐτὸν ... πρὸς παιδὸς θανεῖν ὅστις γένοιτ' ἐμοῦ τε κἀκείνου πάρα S.OT 714, ἢν ἐπ' ἐκείνους ἡμεῖς ἐλαύνωμεν, ὑποτεμοῦνται ἡμᾶς πάλιν ἐκεῖνοι X.Cyr.1.4.19, cf. Eu.Io.3.30;

b) op. σύ: Ἀλέξανδρός σε καλεῖ ... κεῖνος ὅ γ' ἐν θαλάμῳ Alejandro te llama ... él está allí en el tálamo, Il.3.391, cf. 19.344, ἐ. εἶ σύ E.El.581, cf. Ar.Pl.82;

c) op. ἕ: esp. c. or. nominal καὶ νῦν οἱ πάρα κεῖνος Ἄρης y aquel que está ahora junto a él es Ares, Il.5.604;

d) op. ἄλλος: τῶν (βροτῶν) ἄλλος μὲν ἀποφθίσθω, ἄλλος δὲ βιώτω ... κεῖνος δέ de los mortales, que uno muera o se salve, pero en cuanto a aquél ... ref. Zeus ya citado Il.8.430, cf. Sokolowski 3.151A.24 (Cos IV a.C.);

e) op. πᾶς: ἀπολώμεσθα πάντες, οὐ κείνη μόνη E.Alc.825, πάντα δὲ κεῖνος ἐμοὶ φαντάζεται él (un bello efebo) me parece todo, AP 12.106, reforzándolo ὡς πάντά γ' ἔστ' ἐκεῖνα διαπεπραγμένα A.Pers.260, cf. 395, οἱ πάντα τε ἐκεῖνα διδοῖ καὶ πρὸς ἑτέροισι ... οὐκ ἐλάσσουσι ἐκείνων Hdt.6.125;

f) op. αὐτός: εἰ δέ τι κεῖνος ἐμοί, δὶς τόσον αὐτὸς ἔχοι si aquél (el amigo, maquina) algo contra mí, que él mismo lo tenga (el perjuicio) por duplicado Thgn.1090, cf. Hdt.1.2, Pl.Phd.106c, Plb.5.2.8
alternando casi en forma de variatio τοὺς παῖδας αὐτοῦ καὶ τὴν στρατιὴν τὴν ἐκείνου Hdt.9.113, οἱ φίλοι αὐτοῦ τοὺς ἐκείνου ἐχθροὺς ἀπολλύουσιν X.Cyr.4.5.20, οὐχ ὡς ἀδελφὸν αὐτῆς ἀλλ' ὡς ἄνδρα ἐκείνης Lys.14.28;

g) reforz. por αὐτός: αὐτὸς ἐλθών ἐκεῖνος llegando él en persona Hdt.2.115, cf. Hp.Decent.6, νομίζουσαν αὐτοῦ ἐκείνου τῆς χειρὸς ἀντέχεσθαι creyendo que sujetaba el brazo de aquél (en realidad sujetaba el de la otra persona), Hdt.2.121ε, cf. Pl.Tht.171c, Prm.153c, αὐτὴ ἐκείνη ἡ θεωρία la visión directa de una pers., op. su εἰκών Arist.Pol.1340a27, κατὰ τὴν ἐκείνου λέξιν αὐτοῦ según las propias palabras de aquél (un autor citado), Gal.12.430, cf. Plu.2.304a, Lib.Or.38.15, ὁ αὐτὸς ἐ. aquel mismo individuo, PCol.242.6 (V d.C.)
frec. en inscr. κνον ἀπόλλυσθαι καὶ αὐτὸν καὶ γένος τὸ κέν SIG 37A.5 (Teos V a.C.), εἰ δέ τις ταῦτα παραβαίνοι, ἐξώλη γίνεσθαι καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἐκείνου πάντας IMylasa 1.16, cf. IG 22.237.17 (ambas IV a.C.), 12(2).526A.23 (Ereso IV a.C.);

h) op. τις: οὐ γάρ τις κείνου δηΐων ... ἀμεινότερος pues ninguno de los contrarios era mejor que aquél Mimn.13.1-9;

i) op. refl. ἑωυτοὺς δὲ γενέσθαι τοσούτῳ ἐκείνων ἄνδρας ἀμείνονας (decían) que ellos (los griegos) habían sido mejores personas que aquéllos (los pelasgos), Hdt.6.137, ἑαυτοῦ γε ἄρχοντος οὐδέν' ἂν Ἑλλήνων εἰς τὸ ἐκείνου δυνατὸν ἀνδραποδισθῆναι X.HG 1.6.14.

3 aquél integrado estructuralmente como dem. de la 3a pers.:

a) como deíctico de 3a pers., op. ὅδε, frec. en or. nominal τῶνδε κείνων τε κλυτὰν αἶσαν la gloriosa fortuna de éstos (los estinfalios) y de aquéllos (los siracusanos, citados al principio de la oda), Pi.O.6.102
fil. para resolver la op. τάδε ... ἐκεῖνα ... κἀκεῖνα ... ταῦτα Heraclit.B 88, para designar lo situado en el mundo ideal o hipotético ἐκεῖνοι de los eventuales habitantes de esos mundos, Anaxag.B 4, ἀναμιμνῄσκεσθαι δὲ ἐκ τῶνδε ἐκεῖνα οὐ ῥᾴδιον ἁπάσῃ (ψυχῇ) Pl.Phdr.250a
a veces la op. se resuelve en identidad κεῖνος μέν τοι ὅδ' αὐτὸς ἐγώ Od.24.321, μέλος ... τόδ' ἐκεῖνο θ' ὅτ' A.Pr.556, τόδ' ἐστ' ἐκεῖνο S.El.1178, cf. E.Med.98, Ar.Pax 240, ὅδ' ἐ. ἐγώ S.OC 138;

b) como deíctico de 3a pers., op. οὗτος de 2a τοῦτ' ἀντ' ἐκείνων τοὔπος αἱροῦμαι σέθεν A.Th.264, τοῦτ' ἐκεῖν' ... δέρκομαι S.El.1115, οὗτος ἐ. τὸν σὺ ζητέεις ése es aquél a quien buscas Hdt.1.32, cf. Hp.Decent.1, 4, Pl.Phdr.241d, 252c, Symp.210e, Amph.Seleuc.20;

c) como deíctico que opone lo más alejado del texto a lo más próximo, notado con οὗτος: ὥσπερ δι' ἐκεῖνα κράτιστος ἂν ἦν ἀνήρ, οὕτω διὰ ταῦτα κάκιστος ἀνήρ Gorg.B 11a.3, τούτων ἄϊδρίς εἰμι τῶν μαντευμάτων, ἐκεῖνα δ' ἔγνων A.A.1106, cf. Pl.Euthd.271b, τοῖς μὲν ἀναγκαία δημοκρατία μᾶλλον ὀλιγαρχίας, τοῖς δ' αὕτη μᾶλλον ἐκείνης Arist.Pol.1289b19, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος ... παρ' ἐκεῖνον se marchó éste justificado (el publicano) en lugar de aquél (el fariseo) Eu.Luc.18.14
op. οὗτος no personal, marcando lejanía subjetiva del hablante respecto a dos cosas τὸ βέλτιστον ... τὸ ῥᾷστον ... ἐπ' ἐκεῖνο μὲν γὰρ ἡ φύσις αὐτὴ βαδιεῖται, ἐπὶ τοῦτο δὲ τῷ λόγῳ δεῖ προάγεσθαι D.8.72.

II fórico, indic. a veces notoriedad

1 aquél, él anafórico:

a) c. antec. de pers., héroes, dioses κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν ref. a Piritoo, Teseo, etc. héroes de anteriores generaciones Il.1.266, Κάλχας ... ἀγόρευε· ... κεῖνος τὼς ἀγόρευε Il.2.322/330, (Μενέλαος ἐνίκησεν) ... κεῖνον δ' αὖτις ἐγώ Menelao venció, pero yo a mi vez vencí a aquél, Il.3.440, cf. 5.894, 6.200, 24.412
esp. ref. a Odiseo aquél, el ausente, Od.1.46, 3.88, 4.182, 14.163, χαίρων ... ἀπέπεμπον ἐκεῖνον, χαῖρε δὲ κεῖνος ἰών contento despedí a aquél (Odiseo), se alegraba él al marcharse, Od.24.312-3, ἐκείνη (Arete antes nombrada) περὶ κῆρι τετίμηται Od.7.69, cf. 15.368, un δαίμων Od.18.147, Cipris κείνα ... χολωσαμένα Stesich.l.c., αἶψά κ' [ἐγὼν ἱ]κέτις κήνας γενοίμαν (Astimelesa), Alcm.l.c., ἔν]νεκα κῆνας (Helena), Sapph.283.14, Orestes, A.Ch.179, cf. Pr.948, θανὼν πρὸ ἐκείνου (Admeto), E.Alc.18, en plu. κείνους (los pretendientes) Ὀδυσεὺς ἀποτίσεται ἐλθών Od.5.24, cf. 15.330, Hes.Th.387, 628, 639, κῆνοι (los dioses antes nombrados) ... καρχάσι' ἦχον Sapph.141.4
pers. de la vida real hς καὶ κνος ἔχοι κλέϜος ἄπθιτον αἰϜεί el personaje citado en un epigrama CEG l.c., cf. IG 13.1353.3 (V a.C.), ref. a Hierón, Pi.O.1.101, a Terón, Pi.O.2.99, εἰ λέγονται Ἀθηναῖοι διὰ Περικλέα βελτίους γεγονέναι, ἢ πᾶν τοὐναντίον διαφθαρῆναι ὑπ' ἐκείνου Pl.Grg.515e, de autores literarios, filósofos: Homero, Heraclit.B 56, Cratino, Ar.Eq.530, οὐδὲν ὠφελιμώτερον ἦν τοῦ Σωκράτῃ συνεῖναι καὶ μέτ' ἐκείνου διατρίβειν X.Mem.4.1.1, del diablo Eu.Io.8.44;

b) c. antec. de lugares y cosas aquél, aquel lejano, extraordinario ἧος ἐγὼ περὶ κεῖνα πολὺν βίοτον συναγείρων mientras yo por aquellos tan lejanos (países antes nombrados) recogía grandes riquezas, Od.4.90, cf. Thgn.787, de cosas c. insistencia en su carácter extraordinario κεῖνο (φοίνικος νέον ἔρνος) ... ἰδὼν ἐτεθήπεα mirando aquel (joven retoño de palmera) quedé maravillado, Od.6.166, τίς κεν ἐκεῖνα (κακά) ... μυθήσαιτο; Od.3.114, κεῖνα (ἄεθλα) μάλιστα ἰδὼν θηήσαο θυμῷ Od.24.90, ἐν ἐκείνῳ τῷ πατρωίῳ τάφῳ (sc. el dado como garantía) μήτ' ἐν ἄλλῳ μηδενὶ ... θάψαι Hdt.2.136
prob. c. connotación de notoriedad neg. κακοῦ δ' οὐ γίνεται ἀλκὴ ἀνδράσιν οἳ κείνῃσι (vientos huracanados antes mencionados en sg.) συνάντωνται κατὰ πόντον Hes.l.c.;

c) op. un nombre, actuando como pron. de 3a pers. πότερον ἐκείνῳ παῖδες οὐκ ἦσαν διπλοῖ ...; el padre op. sus hijos, S.El.539, Χειρίσοφος μὲν ἐνέβαινε καὶ οἱ σὺν ἐκείνῳ el jefe op. su ejército, X.An.4.3.20, ὑπὸ τὸν ἥλιον ... καὶ τὴν ἐκείνου φοράν Arist.Mete.364a10, τὰς πρὸς τὸν πόλεμον ἐπιμελείας ..., οὐχ ὡς τέλος ..., ἀλλ' ἐκείνου χάριν ταύτας Arist.Pol.1325a7; cf. αὐτός.

2 catafórico aquél ἐγὼ μὲν ἄπειμι σύας καὶ κεῖνα φυλάξων, σὸν καὶ ἐμὸν βίοτον yo me voy a guardar los cerdos y aquello, tu hacienda y la mía, Od.17.593, οὐ Βελλεροφόντης· ἀλλὰ κἀκεῖνος (ref. a Télefo cit. dos versos más adelante), Ar.Ach.428, ὥστ' ἐκεῖνα ποιήσειεν ἂν καὶ ὁστισοῦν, τὰ μηδαμοῦ ὄντα Pl.Euthd.284b
neutr. gener. sg. explicado por una or. subord., frec. c. verb. de entendimiento, lengua y sentido aquel, ese, otro, lo siguiente λόγου λόγον ἐξοχετεύων, κεῖνον· tras sacar una razón del canal de otra razón, y es ésta (que viene a continuación), Emp.B 35.3, καλὸν μὲν ἔφη καὶ τοῦτο εἶναι, κάλλιον δὲ ἐκεῖνο, τὸ δοῦναι οἱ δεομένῃ στρατιήν Hdt.4.162, ἐκεῖνο πρῶτον μάθε, ὡς ... Hdt.1.207, κεῖνό γε ἐνδέξομαι, ὅκως ... Hdt.7.237, ἐκεῖνο γινώσκοντες, ὡς ... Wilcken Chr.469.6 (IV d.C.), χρὴ κεῖνο λέγειν ὅτι καὶ μέλλει τελεῖν B.5.164, cf. Arr.Epict.1.22.21, Aristid.Or.10.37, Eu.Matt.24.43, PMasp.126.36 (VI d.C.), c. or. interr. ἐκεῖνο ... ἔγωγε ἡδέως ἂν πυθοίμην, πῶς ... X.Symp.4.49, cf. Luc.Nigr.8
c. or. nominal Eu.Io.13.26.

3 c. antec. implícito: de lo que no necesita ser nombrado por ser sobradamente conocido aquél, Aquél

a) de maestros fil. o rel. ἵνα μὴ 'κεῖνος ὑμῖν ἐπιτύχῃ para que Aquél (el maestro) no os encuentre aquí Ar.Nu.195, de Pitágoras ya muerto, dicho por sus discípulos, Iambl.VP 255, de Jesús Eu.Io.7.11
c. cierta notoriedad neg., dando a entender que no se quiere mencionar el nombre τ[ὸ]ν κήνω πάτερα de Pítaco o miembros de su familia, Alc.68.4, cf. 70.6, Thgn.308, πρὶν καὶ μολεῖν κεῖνον el marido ausente Carm.Pop.7.2, θάλαμος ἐν τῷ κεῖνος οὐκ ἔγημεν ἀλλ' ἐγήματο Anacr.54, de Jesús, Luc.Peregr.13;

b) de neutr. τῶν κατ' ἐκεῖνα χωρίων στράτευμα X.HG 3.5.17, κεῖνο aquello euf. por el miembro viril AP 9.554 (Marc.Arg.).

4 c. antec. ambiguo, ref. al más cercano esto, lo segundo nombrado, e.d. lo más cercano en el texto τῷ δ' ἑτέρῳ μὴ τωὐτόν· ἀτὰρ κἀκεῖνο κατ' αὐτό τἀντία pero que no es idéntico a lo Otro. Pues esto (lo Otro) es en sí lo contrario Parm.B 8.58, οἱ πολλοὶ γε τῶν ἰητρῶν τὰ αὐτά μοι δοκέουσιν τοῖσι κακοῖσι κυβερνήτῃσι πάσχειν. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι, ὅταν ἐν γαλήνῃ ... Hp.VM 9, τὸ δὲ «θοόν» ... φαῖμεν ἂν ἐξ ἑτέρων (ὀνομάτων), ἐκεῖνα δὲ ἐξ ἄλλων podríamos decir que θοόν se compone de otras (dos) palabras y éstas de otras Pl.Cra.422a, τοῦτο τὸ θηρίον ... τοσούτῳ δεινότερόν ἐστι τῶν φαλαγγίων, ὅσῳ ἐκεῖνα μὲν ἁψάμενα, τοῦτο δὲ οὐδ' ἁπτόμενον ... X.Mem.1.3.13.

C adv.

I en dat. y gen. fem. sg.

1 c. valor local:

a) c. verb. de mov. por allí, por allá οἴη δὴ κείνῃ γε παρέπλω ... Ἀργώ la única que pasó por allí fue (la nave) Argo, Od.12.69, cf. 13.111, ὅτι ἐκείνης ἔμελλεν διέρχεσθαι porque había de pasar por allí, Eu.Luc.19.4;

b) c. verb. de estado o en uso adnom. allí, en tal lugar ἢν ... οἰκέῃ ἐκείνῃ Hdt.8.106, Πελοποννησίους διαβαλεῖν ἐς τοὺς ἐ. ... Ἕλληνας desacreditar a los peloponesios ante los griegos de aquellas regiones Th.3.109, οἱ ἐκείνῃ ἄνθρωποι Th.3.88, cf. 4.77.

3 c. valor modal de aquel modo οὔτε γ' ἐκείνῃ ... τοιοῦτον κακὸν ἐκκαόμενον ἐθέλουσιν ἀποσβεννύναι Pl.R.556a, cf. Pl.Phdr.234e.

II -ως

1 en aquel caso τοὺς ἰητροὺς τοὺς ἐκείνως διακειμένους ὡς ... los médicos, a los que están en aquella situación que ... Hp.Art.7, ἐκείνως δὲ οὐδ' ἂν αὐτοὶ ἀντέλεγον en aquel caso no hubieran protestado Th.1.77, cf. 3.46, 6.11, Pl.Prt.329d
en caso contrario κείνως ... ἀλλοτριοῦται ἐς τὸν παῖδα τοῦτον en caso contrario (el poder) pasa a ese niño Hdt.1.120, ὁρᾷς ὅτι τὰ πολλὰ ἐ. ἐσήμαινεν fíjate que la mayoría de las veces daba el sentido contrario Pl.Cra.437d.

2 de aquella forma, manera op. ἑτέρως Hp.Fract.27, cf. Isoc.4.179, op. οὕτω Arist.GC 334b19, cf. 328a2, ζῆν ref. a un tiempo lejano, Pl.R.516d.
• Etimología: Formación sobre la partíc. dem. *ke/ki, cf. lat. cedo, hic, etc. c. e- inicial, seguida de *enos, sobre el cual cf. gr. ἔνη, het. eni, aesl. onŭ, etc.