Ἄμφρῡσος, -ου, ὁ
• Alolema(s): Ἀμφρυσσός Call.Ap.48, A.R.1.54
• Morfología: [ép. gen. -οιο]


Anfriso

1 pequeño río que desemboca entre Magnesia y Tesalia en el golfo de Pagaso, A.R.l.c., Orph.A.189, Call.l.c., Str.9.5.8, 14, St.Byz.

2 ciu. de la Fócide, v. Ἄμβρυσος.