ἄστρον, -ου, τό


I 1gener., en plu. los astros, las estrellas (incluidos los planetas) ὡς δ' ὅτ' ἐν οὐρανῷ ἄστρα ... φαίνετ' ἀριπρεπέα Il.8.555, ἧμος ... μετὰ δ' ἄστρα βεβήκει Od.12.312, ἄστρα τε λαμπετόωντα Hes.Th.110, 382, ἀντολαὶ ἄστρων A.Pr.458, cf. A.4, Parm.B 10.7, Anaxag.B 12, B.9.28, E.El.54, Io 1147, Chrysipp.Stoic.2.196, Gal.17(1).16, Plot.2.1.5, Sch.Arat.11, Amph.Seleuc.328
ἄστρων εὐφρόνη noche estrellada S.El.19
κατ' ἄστρα bajo el cielo S.Tr.1106, E.Tr.1001
ἐπὶ τοῖς ἄστροις a las horas del orto y del ocaso de las estrellas Hp.Aër.10, Arist.HA 568a18
ἄστροις τὸ λοιπὸν ἐκμετρούμενος χθόνα conociendo su posición en adelante por las estrellas S.OT 795, τεκμαιρόμενος ἐκ τῶν ἄστρων Plb.9.16.1, en la expresión prov. ἄστροις σημαίνησθαι guiarse por las estrellas e.d. mantener apartado, rehuir Phld.Ir.20.31, Ael.NA 2.7, 7.48, cf. ἄστροις τεκμαίρεσθαι Lib.Decl.12.11
en comparaciones ἐχθροῖς ἄστρον ὣς λάμψειν (Orestes) que brillará como un astro ante mis enemigos S.El.66
en lat. y en plu. astra: posición excelsa en expresiones como in astra tollere, ferre, elevar al cielo e.d. poner por las nubes Cic.Att.41.4, Verg.Aen.9.641, Hor.Sat.2.7.29
astr., de las estrellas fijas, Arist.Cael.290a25, op. ἄ. ἐνδεδεμένα Arist.Mete.346a2, ἄ. ... πλανητά op. ἀπλανῆ Pl.Ti.38c, op. ἀστέρες Corp.Herm.Fr.6.17
περὶ τῶν ἄστρων acerca de los astros e.d. de la astronomía Eudox.Fr.8, cf. Cic.Resp.5.5.

2 en sg. y esp. de Sirio σήριον ἄ. la estrella Sirio Alcm.1.63, ὁ κύων τὸ ἄστρον la constelación del Can Hp.Int.39, cf. Alc.347.1, 352, Thphr.CP 6.10.9, Pl.Def.411b, X.Cyn.4.6, Aristid.Quint.69.26, περὶ τὸ ἄστρον en la canícula Hp.Epid.7.7
poét. ref. al Sol φαεννὸν ἄ. Pi.O.1.6, ἄ. ὑπέρτατον Pi.Fr.52k.2.

II fig. astro, luminaria de pers. σωκρατικῆς σοφίης ἄ. IG 22.3795 (I/II d.C.), cf. Stat.Silu.1.1.55
de cosas ἀκροκόρινθον Ἑλλάδος ἄ. AP 7.297 (Polystr.), cf. 9.400 (Pall.).