ἄπυστος, -ον


I 1de quien o de lo que no se tienen noticias, desconocido οἴχετ' ἄϊστος, ἄ. Od.1.242, οὐδὲ σὸν κλέος ἄπυστον ἔσται Lyc.1175, ἴχνια Call.Cer.9, μυστήρια Man.4.64, cf. Parm.B 8.21, Emp.B 12.2, Opp.C.1.236.

2 que no se puede oír, inaudible c. gen. ἄπυστα φωνῶν S.OC 489.

II que no ha oído hablar, que ignora οὐδὲ δὴν ἦεν ἄ. Ζεύς Od.5.127, σὺ δ' οὐκ ἄρ' ἔμελλες ἄ. δὴν ἔμεναι Call.Del.215, cf. Clem.Al.Paed.2.1.18, c. gen. μύθων Od.4.675, παιδός Call.Fr.611, κακῶν Marc.Sid. en IUrb.Rom.1155A.16, τοῦ λόγου Clem.Al.Prot.10.100.2.