ἄντην


I adv.

1 c. adj. de semejanza de aspecto θεῷ ἐναλίγκιος ἄ. de aspecto semejante a un dios, Od.2.5, 4.310, χελιδόνι εἰκέλη ἄ. Od.22.240.

2 c. verb. de mov. y asimilados de cara, de frente, cara a cara οὔ μιν ἔγωγε φεύξομαι ... ἀλλὰ μάλ' ἄ. στήσομαι Il.18.307, ἄ. ἵστασθε Il.11.590, μηδ' ἔα ἄ. ἔρχεσθαι y no permitas que lleguen ante mí, Il.8.399, ἄ. βαλλομένων recibiendo los golpes de frente, Il.12.152, ὁμοιωθήμεναι ἄ. igualarse, competir abiertamente, Il.1.187, Od.3.120, πειρηθήμεναι ἄ. Od.8.213, ἄ. ἰδέειν Call.Dian.63, ἄ. ὄψεαι Nonn.D.40.12, ἐσέδρακον ἄ. la he visto ante mí, Il.24.223, οὐδέ τις ἔτλη ἄ. εἰσιδέειν Il.19.15
fig. a la vista, abiertamente ἄ. ... λοέσσομαι Od.6.221, νείκεσε Od.8.158, θεὸν ὧδε βροτοὺς ἀγαπαζέμεν ἄ. Il.24.464.

II prep. de gen. frente a ἄ. μαινομένου Nic.Th.474, μητέρος ἄ. Opp.C.3.210.