ἄνανδρος, -ον


I 1falto de virilidad, impotente de un eunuco, Pall.V.Chrys.15(M.47.52).

2 que no se comporta como marido, que no es realmente marido Ἰωσὴφ ἄ. ἀνὴρ τῆς Μαρίας Epiph.Const.Hom.M.43.444A.

II falto de hombría, cobarde de un ciervo, Archil.53, de hombres (Ἴωνας ἐλευθέρους) ἀνανδροτάτους κρίνουσι εἶναι Hdt.4.142, cf. Pl.Grg.522e, E.Or.786, D.24.75, 59.12
de cosas no viril ἁπαλῆς καὶ ἀνάνδρου διαίτης Pl.Phdr.239c, ἀνανδρότεραι καὶ ἡμερώτεραι αἱ γνῶμαι Hp.Aër.24.

III 1ref. a mujeres sin marido en gener. de las amazonas, A.Supp.287, de Antígona e Ismena, S.OT 1506, cf. Pl.Lg.937a, Hp.Mul.1.4, D.C.54.16.1, 30.5, POxy.899.44 (III a.C.)
viuda Pl.Lg.930c.

2 ref. a cosas que carece de hombres, sin hombres τάξις A.Pers.298, πόλις S.OC 939, ἄνανδρος κοίτη lecho sin marido E.Med.435.

IV adv. -ως cobardemente ἀ. διαφθαρῆναι Antipho 2.1.8, πρὸς δὲ τοὺς ἐχθροὺς ἀ. ἔχοντες Isoc.4.152, ἀ. φυγεῖν Pl.Tht.177b, cf. Plb.3.94.8.