ἄλλοτε
• Alolema(s): lesb. ἄλλοτα Alc.38a.11, 208A.3, 369.1; dór. ἄλλοκα Theoc.1.37, A.D.Adu.193.15, 17 adv.


I usado aisladamente

1 en otro tiempo, en otra ocasión, otra vez, antes frec. c. otros adv. de tiempo ἤδη γὰρ ... καὶ ἄλλοτ' Il.1.590, πολλάκις ἤδη ... καὶ ἄ. ἔγνων Th.3.37, ἄλλοτε πολλάκις γε δὴ ἀπέδειξα Th.2.62
en op. ἄ. μὲν ... νῦν δ' Il.10.120, ἄ. μὲν ... τότε δέ X.An.4.1.17, τότε ... ἄλλοτε S.El.739, τοτὲ μὲν ... ἄλλοτε S.Ant.367, Pl.Phdr.237e
c. indef. πότα κἄλλοτα alguna otra vez Alc.38a.11, εἴ ποτε καὶ ἄ. X.An.6.4.12, εἴ ποτε καὶ ἄ. καὶ νῦν ἐπιβοηθεῖν LXX 2Ma.13.10, οὔτ' ἄ. πώποτε nunca jamás D.4.51, 10.75
sin otros adv. temp. ὡς ἐώθαμεν καὶ ἄ. ποιέειν Hdt.4.134.3, ὃς ἂν ... ἢ ἄλλοτε οἰκίας τὰς Πτολεμαϊκὰς ἐσέλθῃ quien ... en alguna ocasión está al servicio de los Tolomeos, SEG 9.1.49 (IV a.C.), ἄλλοτέ σοι ἔγραψα BGU 530.8 (I a.C.).

II rep. o c. adv. de la misma raíz

1 rep. una o varias veces una vez ... otra vez, unas veces ... otras veces, tan pronto ... tan pronto ἄλλοτ' ἐπὶ πλευρᾶς ... ἄ. δ' αὖτε ὕπτιος, ἄ. δὲ πρενής Il.24.10-12, cf. Od.16.209, ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ..., ἄλλοτε μήτηρ Hes.Op.825, cf. S.Tr.11, ἄ. καὶ ἄ. X.An.2.4.26, ἄ. μὲν ... ἐπὶ ἀκροτάτης ... ἄλλοτ' ἔνερθε A.R.3.683
en gener. ἄ. μὲν ... ἄ. δέ Il.23.368, Alc.369.1, X.Eq.8.9
en constr. semejantes pero elípticas κλαῖεν ἑὸν πατέρ', ἄ. δ' αὖτε Πάτροκλον Il.24.511, cf. E.Hec.28.

2 combinado c. adv. de la misma raíz ἄ. ἄλλῃ cada vez a un sitio diferente Xenoph.B 26.2
c. ἄλλοσε de aquí para allá σείουσα χαίτην κρᾶτά τ' ἄ. ἄλλοσε E.Med.1191
c. ἄλλως una vez una cosa ... otra vez otra, ya sí ... ya no πόλις ἄλλως ἄ. ἐπαινεῖ τὰ δίκαια la ciudad alaba unas veces lo justo, otras no A.Th.1071, γένεσιν δὲ (ἔχειν) ἄ. ἄλλως la generación (es) diferente en cada ocasión Pl.Sph.248a
subst. τὸ ἄλλοτ' ἄλλως καὶ ὡς ἔτυχε la variación y el azar Arist.PA 641b19.

III combinado c. adj. de la misma raíz de ἄλλος

1 c. ἀλλοῖος una vez de una forma, otra de otra, cada vez de forma diferente ἄλλοτε δ' ἀλλοῖος Ζηνὸς νόος el pensamiento de Zeus es cada vez diferente Hes.Op.483, cf. Pi.P.3.104, en la frase proverbial ἄλλοτ' ἀλλοῖα φρόνει Pi.Fr.43.5, cf. Diog.Apoll.B2.

2 c. ἄλλος una vez uno, otra vez otro, cada vez uno ἄλλοτε τ' ἄλλος ἔχει τάδε Archil.7.7, cf. Sol.1.76, ῥοαὶ δ' ἄλλοτ' ἄλλαι ... ἔβαν Pi.O.2.33, πρὸς ἄ. ἄλλον πημονὴ προσιζάνει A.Pr.276, cf. Ar.Au.1374, ἠσπάζετ' ἄ. ἄλλον E.Alc.191, ἄλλοτ' ἐν ἄλλοις εἴδεσι γιγνομένη Pl.Phdr.246b, ἄ. ἄλλων ἐστὶ λόγων Pl.Grg.482a
en la priamela seguido de varios ἄλλος: ἄλλοτε οἶκος τρυχοῦται ... ἄλλος δ' αὖ παίδων ἐπιδεύεται ... ἄλλος νοῦσον ἔχει Mimn.2.11.