ἄλλοθῐ


adv.

I 1en otra parte, en otro sitio o lugar ἐπὴν πόσις ἄλλοθ' ὄληται Od.14.130, cf. 18.401, κλαῖε δὲ βουκόλος ἄλλοθι lloraba el boyero en otro sitio (prob. donde no lo veían) Od.21.83, μέγαν ἄλλοθι κλᾶρον ἔχω Pi.Fr.52d.48, εἰμὶ παρὰ σοὶ ... κοὐκ ἄ. E.IA 647, ἄ. γὰρ ὤν pues estando ausente And.Myst.5, ὃς] δ' ἂν ἄ. ἀποδῶται ἢ πρίη[ται IPE 12.24.10 (Olbia IV a.C.), ποῖ τὴν καταφυγὴν ποιήσεται ἄλλοθι ἢ πρὸς ὑμᾶς; ¿en qué otro sitio encontrará refugio sino entre vosotros? Antipho 1.4, cf. Pl.Phd.91e, ἄ. δὲ Πλαγκταὶ ... ῥόχθεον A.R.4.924, ἄ. ... ἐν οἷς Pl.La.181e, c. otros adv.: c. ποῦ: καὶ ἐάμ π[ ἄλ]λοθ' ι γεγραμμένα IG 12.91.12 (V a.C.), ὁπόσοι δὲ ὅρκοι ὀμώμονται Ἀθήνησιν ἢ ... ἄλλοθί που Ley en And.Myst.98, ἐν Φασήλιδι ἢ ἄ. που D.35.44
c. οὐδαμοῦ X.Mem.1.4.8
c. πολλαχοῦ: πολλαχοῦ μὲν οὐν καὶ ἄ. δῆλον en muchas ocasiones se ha demostrado X.Cyr.7.1.30, cf. Pl.Smp.209e
rep. ἄ. καὶ ἄ. aquí y allá Hp.Carn.3, Arist.Mete.376b11.

2 c. gen. separat. fuera ἄ. γαίης fuera de su tierra, en tierra extraña, Od.2.131, ἄ. πάτρης Od.17.318
c. gen. part. en otro sitio ἄ. τῆς κεφαλῆς en otro punto de la cabeza Hp.VC 2, ἄ. που τῆς χώρας Din.1.96
c. régimen preposicional ἄ. που ὑπὸ γαῖαν Orac.Sib.4.75.

II de otro modo ἄλλοις καὶ ἄλλοθι Th.1.16, ἐνταῦθα συμπίπτει τὸ καλὸν εἶναι παιδικὰ ἐραστῇ χαρίσασθαι, ἄλλοθι δὲ οὐδαμοῦ Pl.Smp.184e.

III c. verb. de mov. op. ἐκεῖσε a otro sitio διδοὺς ἐκεῖσε μόνον πλέουσιν ἀσφάλειαν, ἄλλοθι δ' οὔ dándoles salvoconducto de navegar sólo hacia allí y no a otro sitio X.HG 2.2.2.