ἀγός, -οῦ


1 ὁ ἀ. jefe, caudillo esp. de Idomeneo y otros caudillos cretenses, c. gen. Ἰδομενεύς, Κρητῶν ἀγός Il.13.221, 259, 23.450, Ἰδομενεὺς δ' ἑτέρωθεν ἐνὶ Κρήτεσσι θεὸς ὣς ἕστηκ', ἀμφὶ δέ μιν Κρητῶν ἀγοὶ ἠγερέθονται Il.3.231, de jefes cretenses ἀγοὶ ἀνδρῶν (Meriones e Idomeneo) Il.13.304
pero patrón ἀ. Κρητῶν h.Ap.463
de otros pueblos Ἕκτωρ τ' ἠδ' ἄλλοι Τρώων ἀγοί Il.12.61, 17.335, cf. 5.217, Λυκίων Il.12.346, 359, 5.647, 7.13, E.Rh.29, Θρῃκῶν Il.4.519, Καδμείων Pi.N.1.51, cf. A.R.3.1245, gener. παρὰ δ' οἵ τ' ἀγοὶ ἄμμι μενόντων Il.23.160, ἀγὸς ἀνδρῶν Hes.Fr.196.1, Ibyc.1(a).21, λαῶν ἀγός Hes.Fr.25.34, ἀγὲ φωτῶν invocación a Ares h.Hom.8.5, πόλεως A.Supp.248, 905, Νέρων ἀγὸς ἄστυ Ῥέμοιο νεῖται AP 9.219 (Diod.Sard.).

2 ἡ ἀ. la agós o ‘guía’, sacerdotisa de Ártemis en Perga AB 212.
• Etimología: Cf. ἄγω.