ἀρχιδιοικητής, -οῦ, ὁ


administrador principal, mayordomo, Michel 546.13 (Anisa, Capadocia? I a.C.).