ἀρρηφορία, -ας, ἡ (quizá por ἀρρηφόρια)
• Alolema(s): -τοφόρια, τά Sch.Luc.DMeretr.2.1, Clem.Al.Prot.2.17


Arreforias fiesta en que tenía lugar la procesión de las ἀρρηφόροι Clem.Al.l.c., Sch.Ar.Lys.642, Sch.Luc.l.c., Hsch., Sud., EM 149.136G. (v. ἐρρηφορία).