ἀπροστάτευτος, -ον


1 que no tiene jefe o guía ἀγέλη Ael.NA 15.8, cf. Hsch.

2 que no tiene protección de Cristo, Hippol.Theoph.4, de la Virgen, Chrys.M.57.58
subst. τὸ ἀ. falta de protección Chrys.M.61.380.