ἀπορραίνω


1 expulsar, esparcir c. gen. τοῦ θοροῦ Hdt.2.93, τῶν ᾠῶν Hdt.l.c., c. ac. ᾠά Arist.HA 567a31
eyacular γόνον Diog.Oen.33.7.5, (cf. ἀπορραῖσαι· κύειν Hsch.)
c. ac. y gen. ῥανίδας ... τῆς κόμης Philostr.Im.2.11, cf. en v. pas., Dsc.Eup.1.235.

2 salpicar c. agua, Epict.Ench.4
en v. med. rociarse φιάλε χρυσ, ἐχς hς ἀπορραίνονται IG 13.297.17 (V a.C.).

3 en v. med. disolverse de las nubes, Olymp.in Mete.228.6.

4 dar gota a gota Hsch.