ἀναβολή, -ῆς, ἡ
• Alolema(s): ἀμβολά Pi.P.1.4, B.Fr.15.1, E.Heracl.270, SB 9934.29 (Cirene II/I a.C.)


A I 1extracción de tierra, terraplén X.An.5.2.5, D.S.17.95, χωμάτων para hacer diques SB 7381 (I a.C.), PLond.131.94, POxy.1685.18
limpieza, dragado de canales PRyl.172.11, PPanop.9.5 (IV a.C.), PAmh.2.91.11.

2 extirpación, ablación de un tumor, Antyll. en Orib.45.2.6
acción de arrancar hierbas, escarda τῶν ἀκανθῶν POxy.909.25 (III a.C.).

II 1brote τῶν πομφολύγων Arist.Pr.936b1, Thphr.Ign.16
fuentes del Nilo (?) IPh.1441.3.

2 ascensión, subida τῶν Ἄλπεων Plb.3.39.9, 3.50.3
fig. elevación de una instancia o asunto apelación ἀναβολὴ τῆς δίκης ἐπὶ τὸν βασιλέα Str.13.1.55.

III 1colocación de ladrillos IG 22.1661.7
acción de poner o esparcir τὴν δὲ ἀναβολὴν ποιήσονται ἀπὸ τῶν ἐθίμων ἀναβολῶν deberán esparcir (el mantillo alrededor de las cepas) de los montones preparados al efecto, POxy.729.1 (II a.C.).

2 acarreo, transporte de trigo εἰς θησαυρούς SB 7515.495 (II a.C.).

3 vuelo del manto cuando se echa sobre el hombro ἀ. τοῦ ἱματίου PPetr.3.21.g.21, Vit.Aesop.G 28
formando un hatillo, POxy.741.13 (II a.C.)
modo de llevar el manto, aire εὐπρεπὴς καὶ κόσμιος τὴν ἀναβολήν Luc.Somn.6
manto corto βραχείας ἀναβολὰς φοροῦσιν Pl.Prt.342c, PTeb.413.10 (II/III a.C.)
toga ἥπτετο τῆς ἀναβολῆς Nic.Dam.Vit.Caes.88.

IV preludio musical ὁπόταν προοιμίων ἀμβολὰς τεύχῃς ἐλελιζομένα Pi.P.1.4, cf. esp. en el ditirambo, Eup.76A, Ar.Au.1385, 1386, Pax 830, Arist.Rh.1409b25.

B 1retraso, dilación οὐκέτι ἐς ἀναβολάς sin demora Hdt.8.21, E.Heracl.210, cf. Isoc.Ep.1.10, PAmh.34(d).6 (III a.C.), Phld.Lib.p.45
aplazamiento, demora οὐχ ἕδρας οὐδ' ἔργον ἀμβολᾶς B.Fr.15.1, φιλικὸν δὲ τὴν ἀναβολὴν ἔχει pero el retraso (en pagar la deuda) es amistoso Arist.EN 1162b29, πρὸς ἀναβολὴν ζῶσιν viven en perpetuo aplazamiento (los no epicúreos) Phld.Herc.1251.19.16, τῆς ἐντεύξεως I.BI 7.69, cf. AI 3.48, 6.134, πρόφασιν γάρ μοι οὐδὲ ἀναβολὴν ἔχεις γε no tienes disculpa ni (posibilidad de) demora, SB 10561.44 (III a.C.), ἀναβολὴν ἐποίησε difirió, aplazó Pl.Smp.201d, cf. E.Fr.317.2, Th.2.42, Plu.2.118c, Act.Ap.25.17
de una venta o compra a crédito μηδ' ἐπὶ ἀναβολῇ πρᾶσιν μηδὲ ὠνὴν ποιεῖσθαι Pl.Lg.915e.

2 pago atrasado, atraso εὐχρηστήσας σῖτον ἐπ' ἀναβολῇ, Ἀρχ.Ἐφ. 1912.60 (Gonos).