ἀνέχω
• Morfología: [pres. subj. ἀνέχῃσι Od.19.111, impf. med. ἠνειχόμην A.A.905, S.Ph.411; fut. ind. act. ἀνασχήσω E.IA 732, med. ἀνασχήσομαι A.Th.252, Ar.Ach.299, inf. ἀνσχήσεσθαι Il.5.104; aor. ind. med. ἠνεσχόμην A.A.1274, ἀνεσχόμην Il.18.430, A.Ch.747, E.Hipp.687, ἠνσχόμην S.Ant.467, imperat. ἄνσχεο Il.23.587, 24.518]


A tr. y c. régimen

I c. mov. hacia arriba

1 de pers. elevar como símbolo de oración θεοῖσι δὲ χεῖρας ἀνέσχον Il.3.318, cf. 1.450, Hes.Sc.246.7, Archil.223, E.El.592, para boxear τὼ δ' ἄμφω χεῖρας ἀνέσχον Od.18.89, en una ceremonia nupcial ἀ. φλόγα elevar en alto una antorcha E.IA 732, de ahí ἄνεχε· πάρεχε levántala, preséntala E.Tr.308, Cyc.203, Ar.V.1326, τὸ σημεῖόν τε τοῦ πυρός Th.4.111
en v. med. mismo sent. ἀ. μείλινον ἔγχος Il.5.655, cf. 11.594, Od.19.448
dirigir hacia arriba γλήνας A.R.2.254
aplicar οὖς Thgn.887, A.Fr.99.

2 fig. elevar εὐχὰς ἀ. elevar plegarias S.El.636, ἀνέσχον σοὶ φάος σωτήριον E.Med.482, λόγον E.El.592
exaltar τὰ κείνων Pi.P.2.89.

3 de plantas echar πτόρθους E.Hec.459.

II sin mov.

1 sostener οὐρανὸν καὶ γῆν de Atlas, Paus.5.11.5, πόδες ... τὸ ζῷον ἀνέχοντες Aret.SD 2.13.5
en v. pas. γέφυρα ... σκάφαις ἀνεχομένη D.H.3.55
fig. mantener, apoyar, sostener εὐδικίας Od.19.111, πολέμους Th.1.141, ὄργια ἀ. celebrar los ritos Ar.Th.948, Βάκχης ἀνέχων λέκτρ' Ἀγαμέμνων manteniendo Agamenón su unión con la Bacante E.Hec.121, βαρὺν δ' ἀνὰ θυμὸν ἔχοισα embargada de tremenda angustia Theoc.1.96.

2 en v. med., c. valoración neg. soportar c. ac. χαλκόν Il.4.511, κήδεα Il.18.430, πολλὰ κάκ' ἄνσχεο Il.24.518, τὴν δουλοσύνην Hdt.1.169, τὰ πρὶν κακὰ ἠνειχόμεσθα A.A.905, cf. 2Ep.Cor.11.4, τὰς νουμηνίας ὑμῶν καὶ τὰ σάββατα καὶ ἡμέραν μεγάλην οὐκ ἀνέχομαι LXX Is.1.13
c. gen. ἅπαντος ἀνδρός Pl.Prt.323a, cf. R.564d, Ap.31b, D.19.16, Teles p.18.6, M.Ant.5.33, Ath.188c, ἀλλήλων Ep.Eph.4.2, τοῦ ἐν σώματι κάλλους Plot.5.9.2, tb. en act. οὔτε τόκοισιν ἰηίων καμάτων ἀνέχουσι γυναῖκες ni las mujeres soportan dolores fecundos en sus partos S.OT 174
c. gen. y ac. ἠνεσχόμεθ' <ὑμῶν> ... τῶν ἀνδρῶν ἅττ' ἐποεῖτε Ar.Lys.507
c. part. pred. del compl. οὐ μάν σ' ... ἀνέξομαι ἄλγε' ἔχοντα no soportaré que tengas sufrimientos, Il.5.895, οὐκ ἀνέξεται τίκτοντας ἄλλους E.Andr.711, del suj. μόνης ... σοῦ κλύων ἀνέξεται a tí sola soportará escucharte A.Pers.838, cf. S.El.1028, τίς κεν ταῦτ' ἀνέχοιτ' ἐσορῶν; Thgn.58, cf. S.Ph.411, κἀνάσχεσθε σιγῶσαι S.Fr.679, οὐκ ἀνέξομαι ζῶσ' E.Hipp.354, κάμηλον ἵππος φοβέεται καὶ οὐκ ἀνέχεται οὔτε τὴν ἰδέην αὐτῆς ὁρέων Hdt.1.80, cf. 206, 5.19, Th.2.74, κακῶς πάσχοντες ἀνέχεσθε soportáis malos tratos Lys.30.30, ὁ γὰρ Ἀγαμέμνων κακῶς μὲν ἀκούων ἠνείχετο ἐν ταῖς ἐκκλησίαις Arist.Pol.1285a11, ὁ θεὸς ἀνέχεται ... λαμβάνων τὰς θυσίας Arist.EE 1243b13
c. inf. κοκκύζειν τὸν ἀλεκτρυόν' οὐκ ἀνέχονται Cratin.311, ἀνακεκλίσθαι Aret.SA 1.9.6, πάντα ὑπομένειν Alciphr.2.32.3, del merlango σὺν ἄλλοις βιοῦν οὐκ ἀνέχεται Ael.NA 6.30
c. εἰ: οὐδ' ἂν ἠνέσχεσθε εἰ ... ni habríais tolerado que ... D.21.170.

3 sin valoración neg., c. part. pred. del suj. mantenerse, continuar en v. med. καὶ γάρ κ' εἰς ἐνιαυτὸν ἐγώ παρὰ σοί γ' ἀνεχοίμην ἥμενος pues yo permanecería un año sentado junto a tí, Od.4.595
en v. act. διασκοπῶν ἀνεῖχε Th.7.48, σε ... στέρξας ἀνέχει S.Ai.212.

4 en v. med., c. inf. atreverse ἀνέσχοντο τὸν ἐπιόντα ... δέξασθαι Hdt.7.139, οὐκ ἀνέχεται ζευγηλάτης χωρὶς αὐτοῦ ἐλθῖν PGen.76.14 (III/IV d.C.).

III c. mov. hacia atrás refrenar, contener ἵππους Il.23.426, σαυτόν Ar.Fr.621, cf. Plu.2.514a, τὰ ὅπλα D.H.9.21
c. ac. e inf. ἀνέχοντας τὴν Σικελίαν ... μὴ ὑπ' αὐτοὺς εἶναι (los) que han estorbado que Sicilia ... caiga en sus manos Th.6.86
en v. pas. ἀνέχεται γὰρ τὰ τῶν ὀρέξεων πάθη ὑπὸ τοῦ σῶφρονος νοός LXX 4Ma.1.35
hacer cesar (la lluvia) ὁ Ζεὺς οὔθ' ὕων πάντεσσ' ἁνδάνει οὔτ' ἀνέχων Thgn.26.

B intr. y usos abs.

I c. mov. hacia arriba

1 elevarse, surgir σκόπελοι ... ἐν τῷ Νείλῳ ὀξέες ἀνέχουσι Hdt.2.29, cf. 8.8, κίονας οἳ περὶ τοίχους ... ἄνεχον A.R.3.217, cf. 1383, τῇ μὲν ὁ ἥλιος ἀνέχει, τῇ δὲ σκιάζῃ Arist.Mete.374b2
sobresalir αἰχμὴ ... παρὰ ... ὦμον Il.17.310, de un cabo, Hdt.7.123, Th.1.46
inversamente κοιλάδες εἰς τὴν μεσόγαιαν ἐκ τῆς θαλάττης Str.3.2.4
fig. τοὺς δ' ἐπὶ τῶν λόγων ἀνέχοντας a los que sobresalen en los discursos Aristid.2.2.

2 fig. de sucesos surgir, suceder πρῆγμα Hdt.5.106, cf. 7.14
c. gen. de procedencia ἄελπτον ὄμμ' ἐμοὶ φήμης ἀνασχόν S.Tr.204
c. adj. pred. mostrarse μελοποιὸς ... ἢ τραγῳδὸς ἄριστος Eun.Hist.209.

II sin mov.

1 esperar, detenerse ταύτῃ ἀνέχειν Th.8.94, οὕτως ἄνειχον X.HG 1.6.20.

2 en v. med. aguantar οὐδέ σ' ὀΐω δηρὸν ἔτ' ἀνσχήσεσθαι Il.5.285, ἀνάσχεο, ἄνσχεο aguanta, ten paciencia, Il.1.586, 5.382, 23.587, ἵπποι δὲ ἀνεχόμενοι φέρουσι τὸν χειμῶνα los caballos llevan el invierno con paciencia Hdt.4.28, οὐ σῖγ' ἀνέξῃ ...; S.Ai.75, ἵνα μᾶλλον ἀνέχηται θερμαινόμενος Hp.Haem.6, lema estoico ἀνέχου καὶ ἀπέχου soporta y abstente Gell.17.19.6.

3 cesar ἐπεὶ δὲ ἀνέσχεν cuando cesó (la lluvia), X.HG 1.6.28.

4 c. dat. practicar τελεταῖς Eun.Hist.249.