ἀμύμων, -ον, gen. -ονος
• Prosodia: [-ῡ-]
• Morfología: [dat. plu. ἀμύμωσιν GVI 269 (Traconítide II/III a.C.)]


1 irreprochable, excelente de nobles y héroes Βελλεροφόντης Il.6.190, Πηλεύς Il.20.206, Ὀδυσσεύς Od.2.225, Κτέατος Pi.O.10.27, Κύκνος Hes.Sc.65, Φρίξος A.R.3.190, Μέντης Q.S.2.228
incluso cuando se les censura Αἴγισθος Od.1.29
de sus familiares υἱός Od.4.789, ἄκοιτις Il.6.374, Od.13.42, πατήρ Od.7.29, κούρη Od.7.303, ἀνήρ Mosch.4.8
de sus posesiones τόξον Il.15.463, οἶκος Od.1.232
de sus capacidades μῆτις Il.10.19, Od.9.414.

2 irreprochable, perfecto, magnífico en gener., como epít. elogioso, de Apolo h.Ap.100, de pers. βασιλεύς Od.19.109, Αἰθιοπῆες Il.1.423, cf. D.P.560, μάντις Il.1.92, Od.11.99, Hes.Fr.37.2, ἰητήρ Il.11.835, ἡνίοχοι Il.11.161, πυγμάχοι Od.8.246, νύμφη Il.14.444, Εὐρωπείη Mosch.2.93, cf. GVI l.c.
de cosas νῆσος Od.12.261, ἔργα Il.9.128, Hes.Th.264, πομττή Il.6.171, ὀρχηθμός Il.13.637, τρυφάλεια Batr.255
en parodias cómicas excelente de un vino Χῖος Hermipp.82.5, θύννος Anaxandr.30.
• Etimología: De ἀ- privativa y la raíz que se encuentra en μῦμαρ, q.u.