ἀμφίβληστρον, -ου, τό


I 1red de pesca o caza, Hes.Sc.215, cf. Hdt.1.141, Stratt.71A, Men.Fr.27, Ph.Bel.95.41, LXX Hb.1.15, Eu.Matt.4.18, Plu.2.977e.

2 fig. (vestido) que es como una red que no permite salvación, del arrojado sobre Agamenón, A.A.1382, Ch.492, de los grilletes de Prometeo, A.Pr.81, de la túnica de Neso Ἐρινύων ὑφαντὸν ἀ. S.Tr.1052.

3 adj. que cubre ἀμφίβληστρα σώματος ῥάκη E.Hel.1079, cf. Fr.697.

II cerco ἀμφίβληστρα ... τοίχων E.IT 96.