ἀλήτης, -ου
• Alolema(s): dór. ἀλάτας B.18.36, E.Io 1089
• Prosodia: [ᾰ-]


frec. en trag.

I errante βίος Hdt.3.52, AP 10.80 (Pall.), ἱκέται E.Heracl.224, ἄνδρες D.Chr.1.9, πούς E.El.139, ὅρκος ἀ. un juramento inseguro, AP 5.265 (Cometas), ἰὸς ἀ. Nonn.D.21.329, κόσμος Nonn.D.32.54, SEG 48.1848.3 (Apamene VI d.C.)
como subst. vagabundo de mendigos δοκέεις δέ μοι εἶναι ἀ. Od.18.18, cf. 17.576, Asius 1, Bio Bor.16A, D.C.63.28.4, de exiliados, B.l.c., A.A.1282, S.OC 50, 746, D.H.1.58
fig. del hombre en general φυγὰς θεόθεν καὶ ἀλήτης Emp.B 115.13, τὸν μακρῶν ἀλάταν πόνων el vagabundo a lo largo de grandes trabajos S.Ai.888
πῶς γὰρ ἀλήτης ξεῖνος ἐών; ¿cómo tú siendo un extranjero vagabundo? Musae.177.

II subst.

1 expósito, niño abandonado <ὁ> Φοίβειος ἀλάτας E.Io 1089.

2 astr., plu. planetas, AP 9.822, Nonn.D.5.68, 6.69.