ἀλωή, -ῆς, ἡ
• Alolema(s): ἁλ- AP, Hsch.; chipr. ἄλουα Hsch.
• Prosodia: [ᾰ-]


I 1huerto, jardín νεοαρδέ' ἀλωήν Il.21.346, cf. 5.90, 9.534, Q.S.1.65, Nonn.D.17.83, AP 9.99 (Leon.), ἀλωαί· οἱ παράδεισοι Hsch.
c. árboles, Theoc.25.30, A.R.3.158
esp. viña, Il.18.561, Od.6.293, Theoc.1.46, cf. Hsch.s.u. ἀλωή
trigal Theoc.7.34, cf. Hsch.s.u. ἀλωή.

2 era τριβέμεναι κρῖ λευκὸν ἐϋκτιμένῃ ἐν ἀλωῇ Il.20.496, cf. Il.13.588, ἱερὰς κατ' ἀλωάς Il.5.499, εὐτροχάλῳ ἐν ἀλωῇ Hes.Op.599, 806, cf. Sc.291, AP 7.532 (Isid.).

3 como complejo vitivinícola que incluye viña, lagar y pasero, Od.7.122.

II fig. Ποσειδάωνος ἀ. del mar, Opp.H.1.797.

III halo del sol o la luna, Arat.811, 877.
• Etimología: Ninguna de las propuestas es convincente, etim. desc.