ἀκόνη, -ης, ἡ
• Alolema(s): dór. ἀκόνα
• Prosodia: [ᾰ-]


1 piedra de afilar Lobo SHell.523.1, Hermipp.47.5, BGU 544.2 en BL 1.513, OClaud.137.8 (ambos II d.C.), ἀ. μεγάλη Ὑμηττία IG 22.1631.230 (IV a.C.)
fig. δόξαν ἔχω τιν' ἐπὶ γλώσσᾳ λιγυρᾶς ἀκόνας siento en mi lengua una sonora piedra de afilar PO.6.82, del amor ἀ. ψυχῆς piedra de afilar del alma, AP 12.18 (Alph.), de un entrenador ἄνδρ' ἐν ἀεθληταῖσιν ἔμμεν Ναξίαν ... ἀκόναν Pi.I.6.73
c. sent. obsc. φαλῆς Νουμηνίου{ς} ἀκόνη SEG 30.925 (III/II a.C.).

2 piedra de ensayo del oro o la plata, piedra de toque αἱ ἀκόναι τοῦ μολίβδου piedras de grafito Arist.Fr.212.

3 piedra pómez ἀ. καλάμων AP 6.64 (Paul.Sil.).

4 mortero ἐπ' ἀκόνης τρίβων Hp.Acut.(Sp.) 66, Dsc.1.98.

5 piedra de pulir usada por el lapidario, Gr.Nyss.Hom. in Cant.411.2.
• Etimología: Deriv. de *ak-/*ok-; v. otros deriv. en ἀκή, ἄκμων, etc.