ἀγρίδιον, -ου, τό


1 pequeña posesión en el campo οἰκίδια καὶ ἀγρίδια SB 5230.29 (I d.C.), Arr.Epict.1.10.9, SEG 38.1462.29 (Enoanda II d.C.), Alciphr.4.19.17
casita de campo, Mart.Pol.5.1, 6.1
fig. μέμνησο τῆς ὑποχωρήσεως τῆς εἰς τοῦτο τὸ ἀ. ἑαυτοῦ recuerda tu retiro a esa pequeña posesión que eres tú mismo M.Ant.4.3.4.

2 en plu. alrededores, aledaños τὰ κατὰ Πραίνετον τῆς Βιθυνίας ἀγρίδια Pall.V.Chrys.9.4.