εἴωθα
• Alolema(s): jón. ἔωθα Il.8.408, Archipp.55, Arar.19
• Morfología: [perf. usado como pres. ind., 3a plu. dór. ἐθώκατι Hsch.; plusperf. usado como impf., 1a sg. εἰώθειν X.An.7.8.4, Pl.Smp.213c, ἐώθεα Hdt.4.127, 3a sg. ἐώθεε Hdt.6.107, ἐώθει h.Merc.305, ἠώθει PCair.Zen.475.7 (III a.C.), 3a plu. εἰώθεσαν Hp.Ep.15, Th.8.69, anón. en PLit.Lond.138.8.9, ἐώθεσαν Hdt.3.31, εἰώθεισαν Plb.30.11.1, Plu.Pyrrh.5; tard. impf. 3a plu. εἴωθον Epiph.Const.Haer.15.1.4]


1 acostumbrar, soler c. inf. ἥ ἑ μάλιστ' εἴωθε κακῇς ὀδύνῃσι πελάζειν que es la que más suele acercársele con malignos dolores, Il.5.766, cf. 8.408, 15.265, οὐδαμῶς γὰρ ἐώθεσαν πρότερον τῇσι ἀδελφεῇσι συνοικέειν Πέρσαι Hdt.3.31, ἀρτοφαγέειν εἰώθασι Hp.Aff.61, εἴωθε χρῆσθαι ὥνθρωπος διαιτήμασιν Hp.Nat.Hom.9, cf. 20, de Arte 12, ὁ πλεύμων ... ἐωθὼς βρέχεσθαι τῷ πύῳ el pulmón habituado a estar bañado por el pus Hp.Morb.2.47b, ταλαιπωρεῖν Th.1.99, ὅπερ ποι[εῖν] εἴωθας Hyp.Phil.7, τὴν ὁδὸν ᾗ ἠώθει πορεύεσθαι PCair.Zen.l.c., τὸν βίον ἀπὸ λῃστείας ... εἰώθεισαν ἔχειν Plb.l.c., cf. Plu.Pyrrh.5, Mnesith.Ath.39.27, Epiph.Const.l.c., Pall.Febr.24
tb. sin inf. ἅτε τοῦ αἵματος πλέονος ἐόντος ἐν τῇ κεφαλῇ ... ἢ ἔωθεν porque en la cabeza está la sangre en mayor cantidad de lo que acostumbra Hp.Morb.2.4b, cf. Ep.15, τοῖσι τὰ ποταίνια (ἄλφιτα) εἰωθόσι a los que están acostumbrados a (comer) harinas frescas Hp.Acut.37.

2 en part. habitual, acostumbrado, de costumbre ref. a pers. ὑφ' ἡνιόχῳ εἰωθότι bajo la mano del auriga habitual, Il.5.231, οὐκ εὠθὼς ὁ Ἅρπαγος Harpago en contra de su costumbre Hdt.1.111, ὑμῖν ... παροῦσι τοῖς εἰωθόσιν a vosotros mis testigos habituales S.Ph.939
de abstr. ἐκτὸς τῶν ἐωθότων νοημάτων Hdt.3.80, τὸ εἰωθὸς ἔθος el estado habitual Hp.Flat.14, cf. Ep.17.4, ἐν τῷ εἰωθότι τρόπῳ Pl.Ap.27b, ἡ εἰωθυεῖα (sic) εἰκοστή BGU 96.8 (III d.C.) en BL 1.19
part. subst. neutr. plu. τὰ εἰωθότα las cosas acostumbradas ref. a comidas y bebidas, Hp.Aff.1, cf. 61, a palabras, Ar.Ra.1
en locuciones παρὰ τὸ εἰωθός contra lo acostumbrado Hp.Ep.17.4, Th.4.17, 55, κατὰ τὸ εἰωθός según lo acostumbrado, según costumbre, PKöln 263.3 (III a.C.), PSI 488.19 (III a.C.), πλείω τοῦ εἰωθότος más de lo acostumbrado Hp.Aff.61, μᾶλλον τοῦ ἐωθότος Hp.Morb.2.3, 5.

3 impers., en 3a pers. es costumbre, se acostumbra ἐπῆλθε πταρεῖν τε καὶ βῆξαι μεζόνως ἢ ὡς ἐώθεε comenzó a estornudar y a toser con más fuerza de lo que es normal Hdt.6.107, ὡς εἴωθε como es costumbre Ar.Ec.282, ταράττειν δ' εἴωθεν ἐνίους Aristox.Harm.78.3, ὥσπερ εἰώθει Plu.Sull.9.
• Etimología: De *se-su̯ōdha, cf. lat. suesco de *su̯ēdh-skō.