εἴδομαι
• Alolema(s): ép. y poét. ἐείδ- Pi.N.10.15, Theoc.25.58, Gr.Naz.M.37.670
• Morfología: [aor. ind. εἴσατο Il.2.791, 13.191, 24.319, part. εἰσάμενος Rhian.50, ἐεισάμενος Cod.Vis.Abel.28]


I rel. la vista

1 c. suj. no de pers. hacerse visible, aparecer εἴδεται ἄστρα Il.8.559, cf. Arat.78, νῦν δὴ εἴδεται ἦμαρ ὑπὸ Τρώεσσι δαμῆναι Il.13.98, οὔ πῃ χροὸς εἴσατο no se veía por ningún sitio la piel debido a la armadura Il.13.191, c. dat. de pers. εἴσατο δέ σφι δεξιός (αἰετός) Il.24.319, cf. Od.5.283, ὅπῃ τὸ Ταρτάρειον εἴδεται βάθρον por donde asoma el escalón del Tártaro Orác. en ISestos 11.20 (II d.C.).

2 de pers., dioses o anim. parecerse, ser semejante c. dat. gener. de pers. εἰδομένη κήρυκι Il.2.280, θεῷ ἀνέρι εἰδομένῳ un dios con apariencia de hombre ref. a Tritón, Pi.P.4.21, εἰδομένα τοκεῦσιν A.A.772, cf. Q.S.1.56, 5.96, φάσμα εἰδόμενον Ἀρίστωνι Hdt.6.69, γάλακτι εἰδόμεναι de vacas blancas, A.R.4.978, c. ac. de rel. εἴσατο δὲ φθογγὴν ... υἷϊ Πριάμοιο Il.2.791, cf. 20.81, τῷ ὄψιν ἐειδόμενος Pi.N.10.15, ἠοῖ εἰδομένη Call.Fr.67.13, αὐδὴν εἰσάμενος Νικοτελείῃ Rhian.50, Μέντορι εἰδόμενος ... δέμας Fauorin.Fr.67, πουλυπόδης τις ἐειδόμενος χρόα πέτραις Gr.Naz.M.37.670
tard. c. gen. de cosa χόρτοιο ἐεισάμενος Cod.Vis.Abel.28.

II rel. la mente

1 parecer c. pred. nominal y dat. de pers. οὐ μέν μοι κακὸς εἴδεται Il.14.472, τὸ δέ τοι κὴρ εἴδεται εἶναι Il.1.228, τοῦτό τί μοι κάλλιστον ἐνὶ φρεσὶν εἴδεται εἶναι Od.9.11, οἱ τό γε κέρδιον εἴσατο θυμῷ Od.19.283, καί σφιν ἀριθμὸς ἐτήτυμος εἴδετο μέτρου y a ellos el número de la medida les pareció verdadero Hes.Fr.278.11, βασιλεῦσιν ἐείδεται ... σαώτερος ἔμμεναι οἶκος a los reyes les parece que sus dominios están más seguros Theoc.25.58
c. adv. παρεὼν δὲ μάλα σχεδὸν εἴδετο πόρρω y a pesar de estar muy cerca parecía lejos Theoc.13.60
fig. simular, fingir εἴσατ' ἴμεν ἐς Λῆμνον simuló que marchaba hacia Lemnos, Od.8.283.

2 c. inf. de verb. de acción pensar, creer Ὑψιπύλην δ' εἴσαντο καταφθιμένοιο Θόαντος ... ἀνασσέμεν creyeron que, habiendo muerto Toante, Hipsípila gobernaba A.R.1.718; v. tb. ὁράω.
• Etimología: Pres. sobre la r. *u̯eid-, que da lugar a 1 εἶδος q.u.