δᾳδουχέω


1 intr. ser portador de antorchas en el cortejo nupcial, E.Tr.343, en la procesión eleusina IG 22.3507 (Salamina I a.C.), 3508 (Eleusis I a.C.), Luc.Cat.22, Sch.S.Tr.214P.

2 tr. iluminar con antorchas, acompañar con antorchas una celebración ritual γόον, οὐχ ὑμέναιον IKios 102.5 (I a.C.), τὰ μυστήρια Them.Or.5.71a, τὴν πλάνην καὶ τὴν ἁρπαγὴν καὶ τὸ πένθος αὐταῖν Ἐλευσὶς δᾳδουχεῖ (de Deméter y Core), Clem.Al.Prot.2.12
c. ac. int. φέγγος ἐδᾳδούχουν περὶ παστῷ πεῦκαι AP 7.182 (Mel.)
fig. πρὸς τὴν ἀλήθειαν Thdt.Is.3.710.

3 en v. med.-pas. iluminarse λαμπάσι δᾳδουχουμένης ... πόλεως Socr.Rhod.2
prenderse, arder πυρὸς ἐν ἀπορρήτῳ δᾳδουχουμένου metáf. del amor fuego que arde en secreto Ach.Tat.5.15.6.