δόρυ, δόρατος, τό
• Alolema(s): jón., ép., poét. δουρ- Il.12.36, Od.5.162, Hes.Op.456, Archil.158.2, Tyrt.7.37, Pi.P.4.38, S.Ph.721, Call.Del.137, Theoc.22.185; δωρ- Corinn.675(a)
• Morfología: [voc. δοῦρας AP 6.97 (Antiphil.); plu. dat. δοράτεσσιν Orph.A.1337, Q.S.6.363. Formas no heterócl.: gen. δουρός Il.16.863, Tyrt.7.20, δορός A.A.1618, Ar.Ach.1192; dat. δουρί Il.16.57, A.R.1.1033, δορί Archil.2.1, A.Eu.773, Th.1.128, Hp.Nat.Puer.24, δόρει A.Supp.846, S.OC 620, δόρυϊ Choerob.in Theod.1.346.4, δούρῳ Nonn.D.18.85; plu. nom. δοῦρα Il.2.135, δόρα Holleaux 1.101.12 (Tespias III a.C.), δόρη E.Rh.274, Theopomp.Com.26; gen. δούρων Lyr.Adesp.4 (a).3, Hymn.Is.152 (Andros), δορῶν Hsch.δ 2210; dat. δούροις Opp.H.3.573; du. nom.-ac. δοῦρε Od.1.256, Q.S.4.588]


I 1tronco de árbol οὔ πω τοῖον ἀνήλυθεν ἐκ δ. γαίης Od.6.167, δοῦρ' ἐλάτης κέρσαντες Il.24.450, δούρατα μακρὰ ταμών Od.5.162, cf. Il.3.61, ταμεῖν θαλαμήια δοῦρα Hes.Op.807, cf. Triph.59, Nonn.D.2.102
árbol ὑπὸ δούρασι Triph.394.

2 viga, madero, poste κανάχιζε δὲ δούρατα πύργων crujían las vigas de las torres, Il.12.36, δοῦρα νήϊα Od.9.498, cf. A.R.2.79, 3.582, IG 10(2).1.108.5 (II a.C.), Q.S.14.548, δοῦρα ... τεκτήνασθαι Opp.H.2.21
genérico madera ὥς τε στάθμη δ. νήϊον ἐξιθύνει como el cordel señala correctamente que está derecha la madera para un barco, Il.15.410, ὅπως ἐπὶ δούρατι θυμός como si hubiera vida en la madera del caballo de Troya, Q.S.12.149, δούρατ' ἐλαφρίξουσα haciendo ligero su maderamen de la nave Argo al ser arrastrada al mar, Orph.A.269, εὐγλύπτῳ ... δούρῳ Nonn.D.18.85.

3 de objetos de madera pieza de madera ἑκατὸν δέ τε δούρατ' ἀμάξης son cien las piezas de un carro Hes.Op.456
asta ἦν ... τὸ σημεῖον ἀετὸς χρυσοῦς ἐπὶ δόρατος μακροῦ ἀνατεταμένος la señal era un águila de oro desplegada sobre un gran asta X.Cyr.7.1.4
palo ἱμάτια ... κατεσφηνωμένα ἰσχυρῶς δορί Hp.Nat.Puer.24
cepo πολλὰ μὲν ἐν δουρὶ τιθεὶς αὐχένα, πολλὰ δ' ἐν τροχῷ Anacr.82.7
mango, empuñadura de una alabarda, Plb.21.27.5
mástil de un barco, Nonn.D.40.455.

4 fig. barco, nave ἐννάλιον δ. Pi.P.4.27, cf. 38, κρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός A.A.1618, ποντοπόρῳ δούρατι S.Ph.721, εἰς Ἑλλάδ' εὐθύνειν δ. E.Hel.1611, cf. 1268, ἐπ' Ἀργῴου δορός E.Andr.793, ἐπὶ σέλματι δούρων Hymn.Is.152 (Andros), cf. AP 7.665 (Leon.), Opp.C.4.265, H.3.213, Nonn.D.36.446.

II 1lanza formada de haya y bronce μείλινον Il.5.666, χάλκεον Il.13.247, ἐν ... δούρατι χαλκεογόμφῳ Simon.38.10, cf. B.13.120, Carm.Pop.10.4, δουρὶ ... ξυστῷ Alcm.68, αἰχμῇ δουρός Tyrt.7.20, cf. SEG 30.1363 (Priene III a.C.)
llevada junto c. el escudo ἔχων ... ἀσπίδα καὶ δύο δοῦρε Od.1.256, ἀσπίδων καὶ δοράτων Pl.Ti.24b, σὺν δορὶ καὶ χερὶ πράκτορι A.A.111, cf. Th.103, Th.5.10, D.47.69, Arist.HA 502a4, EN 1111a13
que se lanza o con la que se golpea ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπείς Hes.Sc.362, de heridas producidas ὑπὸ δόρατος Hp.Epid.5.95, cf. Morb.1.21, IG 42.122.64 (IV d.C.), δουρὶ μάρνασθαι Pi.O.6.17, ἐπιστάμενος δ. πάλλειν Theoc.17.103, cf. Call.Del.137, A.R.1.756, Plb.16.33.2, D.S.3.8.4, Str.10.1.13, I.AI 9.148, Aesop.174, Plu.2.229c, Paus.1.21.5, Luc.Nau.36, D.Chr.11.108, Ach.Tat.3.8.1, Hld.1.32.1, App.BC 4.73, AP 6.97.1 (Antiphil.), Opp.H.3.573, Triph.27, Q.S.6.363, Orph.L.582
como ofrenda δόρατα σιδηρᾶ δύο ID 1403Bb.1.22 (II a.C.)
de lanzas especiales δόρατα ... ναύμαχα lanzas para el abordaje Hdt.7.89, τοῖς ἱππικοῖς δόρασι con las lanzas apropiadas para el combate a caballo D.H.20.11
fig. y en frases hechas ἐν δορὶ μέν μοι μᾶζα μεμαγμένη ref. a la vida del mercenario, Archil.2.1, λαὸν εὐθύνων δορί rigiendo al pueblo con su lanza e.d. por la fuerza E.Hec.9, cf. Ar.V.1081, Ach.1120, Lys.985, Achae.29, como algo impropio de Afrodita, Antim.205.5, εἰς δόρατος πληγήν a tiro de lanza X.Eq.8.10, ἡ ἀγάπη (μενέτω) ὡς δ. Ign.Pol.6.2, καὶ τὸ δ. καὶ τὸ κηρύκειον ἅμα πέμπειν πρὸς τοὺς Βυζαντίους enviar a los habitantes de Bizancio la lanza y el caduceo como símbolos de guerra y paz, Plb.4.52.3, cf. 24.12.1, Paus.Gr.δ 23
utilizada para señalar ciertas actividades πωλῆσαι ... ὑπὸ δόρυ vender en subasta trad. de lat. sub hasta uendere Str.4.6.7, cf. D.H.4.24, δέκα ἄνδρ[α ἐπὶ τῶν] ὑπὸ δ. κρι[τηρ]ίων como trad. de lat. decemuir ad hastam o hastarius por la colocación de una lanza ante el lugar donde se constituía el tribunal FXanthos 7.48.3 (I d.C.), ψιλὰ δόρατα lanzas o hastas sin distintivo utilizadas para montar el campamento romano, por op. a las que llevaban una insignia a modo de banderín, Plb.6.41.7
sent. obs. μή τίς σοι εὕδοντι μεταφρένῳ ἐν δ. πήξῃ parodiando Il.5.40, 8.95, pero ref. al falo Diog.499.

2 lanza como genérico por armas κούρην ... δουρὶ ... ἐμῷ κτεάτισσα Il.16.57, σῷ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρθαι Il.16.708, cf. S.Tr.240, τούσδε ... δορὶ ἑλών habiéndolos capturado por las armas de un guerrero, Th.1.128, ἢ λόγοισιν ἢ δορὸς ῥώμῃ E.Supp.25, δορὶ πέσονθ' Ἑλληνικῷ E.Tr.479, cf. AP 7.385 (Phil.), ἐλθόντες δορί Ar.Lys.1151, δορὶ σώζ[ων] πατρίδος ἀκρόπολιν CEG 651 (Lócride IV a.C.?), κρατήσαντες δόρατι τῶν ἐνοικούντων βαρβάρων Milet 1(3).155.15 (II a.C.), οὐ πέποιθαν ἐπὶ τοῖς δόρασιν αὐτῶν LXX Iu.7.10, cf. App.BC 4.8, Opp.H.2.679, AP 7.493 (Antip.Sid.).

3 lanza en meton. por guerra δορὸς ... ἐν χειμῶνι en medio de la tormenta de la guerra S.Ant.670, cf. 195, OC 620, ἐπὶ δ. γιγαντοφόνον ἦλθεν marchó al combate en que perecieron los Gigantes E.HF 1193, αὐτὴ ... δορὸς γέρας δοθεῖσα E.Andr.14, ἐς μάχην τε καὶ δορὸς τάξιν μολεῖν E.Ph.694, cf. Hel.1263.

4 fig. contingente militar, ejército ἐκ ττ δρατος ἓξς μνέαι ἐστάθ[ησαν IEphesos 1A.3, cf. B.1 (VI a.C.), συμμάχῳ δορί A.Eu.773, δορὸς ἐπακτοῦ γειτόνων S.OC 1525, Ἀργεῖον δ. E.Heracl.674.

5 fig. c. giros prep. a partir de la mano en que se lleva la lanza a la derecha ἐπὶ δ. op. παρ' ἀσπίδα X.An.4.3.29, Plb.6.40.12, op. ἐπ' ἀσπίδα Plb.11.23.2, Aristid.Quint.62.15, op. ἐφ' ἡνίαν Plb.10.23.2, παρὰ δ. X.Lac.11.10, εἰς δ. X.HG 6.5.18, ἐκ δόρατος desde la derecha Plb.3.115.9, op. ἐξ ἀσπίδος Plb.11.23.5, op. ἐξ ἡνίας Plb.11.23.6.

III metrol. vara, lanza, acena medida de superficie equiv. a 100 pies cuadrados, décima parte del pletro Holleaux 1.101.12, cf. 102.19 (Tespias III a.C.).
• DMic.: do-wa.
• Etimología: Como ai. dāru, het. taru- ‘madera’, resulta de la r. disilábica en grado pleno o/ø *dorH2°, que en ø/P *dreH2-, red. y c. disim. > *derdreu̯o- > δένδρεον y en ø/ø c. doble vocalización *dr°H2°- > δρῦς q.u.