δωδεκάφῡλος, -ον


1 de doce tribus λαός Orac.Sib.3.249, 11.36.

2 subst. τὸ δ. las doce tribus de Israel Act.Ap.26.7, 1Ep.Clem.55.6
subst. ἡ δ. sent. dud., quizá el registro de las doce tribus de Israel Proteu.2.3.