δρόμος, -ου, ὁ
• Morfología: [gen. δρόμω Alc.117(b)6, δρόμοιο Opp.C.2.17, Q.S.4.181, AP 14.129 (Metrod.)]


A como n. de acción

I de pers. y anim.

1 carrera

a) ref. caballos esp. de la carrera a galope ἄφαρ δ' ἵπποισι τάθη δ. Il.23.375, ἐπεί κ' ... ἵππους παντοίου δρόμου ἄσῃ cuando a los caballos harte de todo tipo de carreras, Il.18.281, cf. E.Hipp.1227, ἅπαντι ... χρῆται τῷ δρόμῳ Luc.Dom.10, δρόμους ἀπελαύνω τὸν ἵππον llevo el caballo a galope Aristid.Or.49.5, ἄπτερος ... δρόμος carrera sin alas, e.e. inmóvil la del caballo de Troya, Triph.85, cf. 337, de un asno τρέχειν δρόμον ir al trote Luc.Asin.48;

b) ref. otros anim. παλιμπλάγκτοισι ... δρόμοις de Ío, A.Pr.838, esp. de piezas de caza λοίσθιοι δρόμοι dicho de las distintas fases de la huida de una presa, A.A.120, δευτέρῳ καὶ τρίτῳ δρόμῳ ταχὺ ἁλίσκονται de conejos, X.Cyn.9.10, cf. 5.14, Arist.HA 579a8, (στρουθός) φεύγουσα, τοῖς μὲν ποσὶ δρόμῳ ... χρωμένη X.An.1.5.3, cf. LXX Sap.17.18, Arr.Cyn.17.3, δρόμοι ... ἄτακτοι de anim. asustados en desbandada Longus 1.31.4, cf. Hld.10.28.2, del vuelo de aves κίρκον εἰσορῶ δρόμῳ A.Pers.207, cf. Ar.Au.1200, (σκέπτεο) καὶ δ' ἄν που ... γέρανοι ... τανύσαιεν ἕνα δρόμον ... πᾶσαι (observa) también si las grullas volaran todas juntas en la misma dirección Arat.1011;

c) ref. pers. δρόμοι παρὰ τὸ ἔθος en la dieta cotidiana, Hp.Epid.3.1.8, δρόμους ... πολλοὺς ἐξέπλησα E.IT 81, cf. 971, χρήσιμον σῶμα ... πρὸς δρόμον καὶ πρὸς βίαν Arist.Rh.1361b9, cf. D.61.24, θόρυβον οἰμωγὴν δρόμον Men.Asp.56, cf. Ach.Tat.3.1.6, LXX Ec.9.11, ὁρῶ τὸν δρόμον τοῦ πρώτου ὡς δρόμον Αχιμαας LXX 2Re.18.27, cf. Iambl.Fr.61, Hld.7.6.3;

d) frases hechas ἅτε <τὸν> περὶ τοῦ παντὸς ἤδη δρόμον θέοντες jugándose el todo por el todo Hdt.8.74, τὸν περὶ ψυχῆς δρόμον δραμεῖν correr por salvar el pellejo Ar.V.376, cf. Pl.Tht.172e, χωλῶν δ. ὠκύτατος καὶ κωφὸς ἀκούσει como imposibles resueltos milagrosamente Orac.Sib.8.206, cf. Amph.Seleuc.145
frec. dat. δρόμῳ, δρόμοισι a la carrera μετά με δρόμοισι διόμενοι A.Supp.819
esp. milit. o en sentido hostil a paso ligero o de carga ἤισαν δρόμῳ ἐς τὸν ἀνδρεῶνα Hdt.3.77, δρόμῳ ἵεντο εἰς τοὺς βαρβάρους Hdt.6.112, cf. 9.59, ἐχώρουν δρόμῳ Th.4.31, δρόμῳ ξυνῆψαν E.Ph.1101, cf. X.Cyr.3.3.62, Aen.Tact.15.4, D.S.14.23, βοηθῆσαι δρόμῳ Ar.Fr.564, cf. Au.205, δρόμῳ op. βάδην X.Cyr.3.3.61, cf. An.1.2.17, Plb.10.20.3
fig. correría, andanzas en la caza οὐκ αὐτὸν ὅ τε δ. αἵ τ' ἐν ὄρεσσι ῥυσεῦνται ξυναὶ τᾶμος ἑκαβολίαι recogiendo el sign. de σύνδρομος Call.Lau.Pall.111, cf. Opp.C.2.17.

2 agon. carrera, competición de carros, caballos, o pedestre ὅτε δὴ πύματον τέλεον δρόμον pero cuando realizaban la última parte de la carrera, Il.23.373, cf. 300, de la carrera mítica de Pélope, Pi.O.1.94, cf. Pi.O.1.13, B.5.183, pedestre τοῖσι δ' ἀπὸ νύσσης τέτατο δ. Il.23.758, Od.8.121, cf. Pi.O.13.30, δ. καὶ παλαίστρη Hdt.6.126, cf. Pl.Plt.294e, X.Lac.1.4, ICr.3.4.4.13 (Itano III a.C.), IG 22.1227.11 (II a.C.), D.S.14.11, c. armadura pesada y sin ella ἔν τε γυμνοῖσι σταδίοις σφίσιν ἔν τ' ἀσπιδούποισιν ὁπλίταις δρόμοις Pi.I.1.23, cf. E.IA 211, οἱ ... γυμνοὶ δρόμοι carreras con armadura ligera Thphr.Sud.39, αἷς δ. ... παρ' Εὐρώταο λοετροῖς de jóvenes espartanas, Theoc.18.22, cf. Plu.Lyc.14
en esp. vuelta de carrera que se da al estadio δώδεκα ... δρόμων τέμενος Pi.P.5.33, cf. S.El.726, Ar.Nu.28.

3 recorrido ἡμέρης δρόμον ἀπέχων ἀπὸ γῆς a una distancia de la tierra de un día Hdt.8.98, ἵππου ... δρόμον ἡμέρας distancia de una jornada a caballo D.19.273, ἐξενεχθῆναι τοῦ συνήθους δρόμου se apartaron del recorrido habitual los caballos de Helios, D.S.5.23 (pero cf. II 4)
vuelta en un paseo δύ' ἢ τρεῖς δρόμους περιεληλυθότε Pl.Euthd.273a.

4 etapa del correo de posta persa οὐ νὺξ ἔργει ... τὸν προκείμενον ... δρόμον τὴν ταχίστην Hdt.8.8.98
tard. δημόσιος δ. lat. cursus publicus, servicio público de postas, de correos οἷς μὲν ἐξουσίαν δημοσίου παρέχον δρόμου Eus.VC 3.6.1, cf. Ath.Al.H.Ar.20.1, PBeatty Panop.2.275 (III d.C.), Marc.Diac.V.Porph.54.18, Socr.Sch.HE 3.1.52, ὁ τοῦ δημοσίου δρόμου ἐπιμελούμενος Procop.Vand.1.16.12, cf. Arc.30.1, Lyd.Mag.2.10, simpl. δρόμος Gr.Naz.Ep.126.3
δ. ὀξύς lat. cursus uelox, servicio postal urgente, servicio expreso de correos εἰς κονδουκτορίαν τοῦ ὀξέος δρόμου POxy.900.7, cf. 2115.7 (ambos IV d.C.), ἁλιαδίτης ἤτοι γραμματηφόρος τοῦ ὀξέως δρόμου PFlor.39.6 (IV d.C.) en BL 1.138, cf. POxy.3623.9, PSI 1108.8 (ambos IV d.C.).

II ref. otro tipo de desplazamiento, gener. no de pers.

1 en el aire marcha veloz, curso rápido νεφέλας E.Ph.163, τὸν εἰς οὐρανὸν δρόμον ascensión al cielo Ph.2.179.

2 en el agua navegación, travesía οὐρίῳ ... δρόμῳ S.Ai.889, cf. Hdt.2.5, Men.Sam.206, Plb.1.56.7, 4.44.10, Str.3.2.5, 8.3.26, AP 10.2.1 (Antip.Sid.), 14.129.5 (Metrod.)
nadadura πλαγκτὸν δρόμον Opp.H.5.146.

3 medic. flujo, torrente ἀνάγκη ῥεύσεσθαι δρόμους αἵματος ἀπὸ πάσης τῆς ἀφαιρέσιος Hp.Haem.4.

4 astr. curso, revolución ἡλιακὸς ... δ. Pythag.B 37c, δρόμους ἡλίου τε καὶ σελήνης Pl.Ax.370b, cf. Cra.397d, Arist.Fr.11, Plb.34.2.6, AP 5.172.3 (Mel.), Gem.1.34, I.AI 1.31, Ocell.19, Diog.Oen.13.1.7, Vett.Val.37.13, Ach.Tat.Intr.Arat.10, Orph.H.7.13, Orac.Sib.3.221, Procl.Hyp.6.24, del curso diurno ἑπτὰ ἠελίοιο δρόμοις en siete días, SEG 44.1500, ἑξήκοντα δρόμοισι SEG 44.580.7 (Bizancio V d.C.)
movimiento, rotación del universo κόσμου τὸν ἐναρμόνιον δρόμον ἕλκων Orph.H.8.9.

III fig.

1 curso, decurso, desarrollo de la vida κ]ούφω δ' ὐπίης δρόμω cedes en tu ligera carrera quizá en sent. erót., Alc.l.c., ὡς ... ἐπλήρου Ἰωάννης τὸν δρόμον Act.Ap.13.25, cf. 2Ep.Ti.4.7, Luc.Tim.50, D.Chr.3.126, Q.S.4.181, Nonn.D.19.230, δ. εἷς ἐστι τοῦ βίου Cod.Iust.1.3.55.3
de otras cosas πλαγᾶν δρόμον sucesión de golpes Pi.I.5.60, δρόμον ἐπὶ φόνιον ἀνόσιον a una impía carrera de muertes E.HF 1212, ἥ τοι πάρ[ε]δρον θεῶν δρόμον κεκτημένη Δίκη δέδορκεν ὀξύ Trag.Adesp.655.19, φεῦγε καὶ Ἀονίη τὸν ἕνα δρόμον siguiendo la misma corriente, también la rehuyó Aonia Call.Del.75, οὐ γὰρ ὁ καιρὸς ... παρέβα τὸν ἑὸν δρόμον Theoc.21.27, ὁ τῶν χρόνων ... δ. Iust.Nou.47 proem.

2 en la esfera del lenguaje expresión rápida, fluidez del discurso τὸν αὐθάδη μετὰ ἀφηνιασμοῦ δρόμον γλώττης ἐπέσχεν Ph.1.196, δ. ... οὐ πρέπων ἐν τῷ τοιούτῳ μέρει Longin.Rh.197, cf. Eun.VS 473.

3 apresuramiento, prisa δ. τῶν λαῶν πρὸς τὴν ... αὐτοῦ θέαν ἐπειγομένων Ath.Al.Apol.Sec.7.4, fig. τόσσος δ. εἰς Ἀφροδίτην tanto le urge el celo ref. una osa, Opp.C.3.158.

B concr.

I sent. local

1 agon. explanada para carreras, pista ἵπποι ... πλανόωνται ἀνὰ δρόμον Il.23.321, ἐν ... Ἰθάκῃ οὔτ' ἂρ δρόμοι εὐρέες Od.4.605, para la realización de ejercicios militares ἐπειδὰν ... καταστῶμεν ἐπὶ τὸν δρόμον ἔνθα περιπατοῦμεν X.Cyr.2.3.22
estadio para carreras pedestres, a caballo o en carro καὶ δρόμον καὶ παλαίστρην ποιησάμενος Hdt.6.126, cf. E.Andr.599, ἀμφὶ τέρματα δρόμου Anacr.78.4, cf. ISic.MG 4.81 (Metaponto VI a.C.), Hp.Epid.5.38, S.El.713, CID 1.10.36 (IV a.C.), δρόμους καλλισταδίους E.IT 437, ἐν τῷ ἔξω δρόμῳ ἠλείφοντο Pl.Tht.144c, cf. IG 13.991 (Eleusis VI a.C.), CID 3.1 (V/IV a.C.), X.HG 7.4.29, Call.SHell.289.2, Str.10.4.21, δ. ξυστός Aristias 5, ἐν τούτῳ ... οἱ ... δρόμοι τῷ γυμνασίῳ ... εἰσιν Paus.5.15.8, δρόμοι καὶ ἀγοραὶ καὶ κρῆναι Hld.2.26.4, fig. ἀμειβόμενοι δολιχὸν δρόμον Ἀμφιτρίτης Opp.H.1.619
en Esparta la Pista lugar donde se realizaban competiciones de carreras, Theoc.18.39, Liu.34.27.4, Paus.3.14.6, en Atenas, ref. una parte del camino que iba del ágora a la acrópolis, el llamado de las Panateneas, usada para diferentes juegos deportivos IG 13.507, 508 (ambas VI a.C.), cf. Him.47.12
en Creta gimnasio Sud.
fig. en frases hechas ἔξω δρόμου, ἐκ δρόμου, ἐκτὸς δρόμου fuera de lugar, descolocado πυθέσθαι ... οὐδέν ἐστ' ἔξω δρόμου πόθεν ... A.Ch.514, ἔξω δρόμου φέρομαι λύσσης πνεύματι un soplo de rabia me saca de la pista, e.d. me hace perder el hilo de mis palabras A.Pr.883, cf. Pl.Cra.414b, ἐκ δρόμου πεσὼν τρέχω he caído y corro fuera de la pista, e.d., he perdido el hilo, no comprendo A.A.1245.

2 como elemento urbano paseo público, camino ἐν εὐσκίοις δρόμοισιν Ἑκαδήμου θεοῦ Eup.36, cf. Pl.Euthd.273a, X.HG 2.4.27, δρόμοι ... παρὰ τῷ ποταμῷ πεποίηνται Paus.8.26.1, ἄλσος, ἠσκημένον ὑπ' αὐτοῦ δρόμοις καθαροῖς Plu.Cim.13, cf. Demetr.50, λιθόστρωτος δ. avenida pavimentada, POxy.2138.15 (III d.C.), δρόμοις ... ἰσογωνίοις κυκλούμενον Gr.Naz.M.35.1037B, πλατὺς δ. carretera ancha para la circulación de carros, op. ὀξὺς δ. ‘vía rápida’, reservada a caballos, Lyd.Mag.3.61
fig. camino, ruta δίειμι τὸν ἀίδιον καὶ θεῖον δρόμον Pl.Ax.370e, ἐπὶ τὸν τῆς πίστεως βέβαιον δρόμον en el camino seguro de la fe 1Ep.Clem.6.2, πρόκειται δ. τῇ ἱερωτάτῃ ἡμῶν θρησκείᾳ Const.Ep. en Eus.VC 3.18.3, τὸν τῆς εὐσεβείας εὐλαβῶς δράμετε δρόμον Cyr.H.Catech.1.1, cf. Ign.Pol.1.2, Gr.Nyss.Eun.3.5.61.

3 arq., en el templo egipcio dromo, avenida de entrada, Call.Fr.715, OGI 56.52 (Tanis III a.C.), ID 1416A.1.33, 1417B.1.33 (ambas II a.C.), Str.17.1.28, BGU 1130.10 (I d.C.), δ. Ἴσιδο(ς) καὶ Τεφερῶτ(ος) θεῶν μεγίστων PPher.94 (II d.C.), cf. IFayoum 92 (III d.C.)
tb. en otros templos, D.S.5.44.

4 en Tarento orquestra del teatro, Hsch.

II metrol. dromo en Egipto medida para áridos que toma su n. de la avenida de los templos donde estaba situado el patrón oficial, equiv. a 42 quénices μέτρῳ ἑξαχοινίκῳ δρόμου τοῦ ... Σουχιείου PTeb.105.40, cf. 61b.386 (II a.C.), a 40 quénices ἀρτάβας δεκαπέντε μέτρῳ δρόμῳ τετραχοινίκῳ PLond.308.13 (II d.C.), cf. PSoterichos 17.9 (I d.C.), PMil.Vogl.303.46 (II d.C.).
• Etimología: Subst. en grado o de la r. que da lugar a διδράσκω q.u.