δρομάς, -άδος


I 1que corre o va a la carrera, raudo de pers. πρὸς δ' ἔβαν δ. ἐξ ἐμῶν οἴκων E.Supp.1000, de las Ninfas, Orph.H.51.6, esp. presa de delirio μεθῆκ' Ἀπόλλων δρομάδα Κασσάνδραν E.Tr.42, cf. Ba.731, ναΐς E.Hipp.549, Γάλλαι ... φιλόθυρσοι δρομάδες Lyr.Adesp.112.1, de partes del cuerpo δρομάδι κώλῳ E.Hel.1301
de anim. de carreras ἵππος δ. Plu.2.498b, Sch.E.Or.1416
δ. κάμηλος dromedario D.S.17.105, 19.37, Str.15.2.10, Liu.37.40.12, I.AI 6.364, Curt.5.2.10, Plu.Alex.31, Gp.16.22.7
de cosas que se mueve rápidamente, veloz ἄμπυξ de las ruedas, S.Ph.678, ὁλκάδες Ar.Fr.439
fig. δρομάσι ... βλεφάροις con ojos erráticos, extraviados E.Or.837.

2 esp. de peces migratorio οἷον οὓς καλοῦσι δρομάδας, θύννοι, πηλαμύδες ... Arist.HA 488a6, cf. 570b21.

II subst.

1 ἡ δ. la que hace la carrera, buscona, sinón. de hetera Phryn.Com.34, Hsch.

2 dud., n. de una danza Hsch.δ 2397 (cj. add.p.509).