δράξ, -ακός, ἡ


1 puño, mano cerrada τὰς δράκας κρατερῶς σφίγξας Corp.Herm.Fr.23.52, δραξάμενος ἀπ' αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα LXX Le.2.2, cf. 5.12, Poll.9.77
de anim. zarpa, garra de la constelación Leo, Ptol.Alm.7.5.

2 lo que cabe en el puño, puñado πηλοῦ δράκα ῥίψεν Batr.(a)237, ἀλεύρου LXX 3Re.17.12, πλῆσον τὰς δράκας σου ἀνθράκων πυρός LXX Ez.10.2, cf. I.AI 3.235, Eu.Barth.4.28, ἀλφίτων Porph.Abst.2.17
fig. puñado, pequeña cantidad δύο δρακῶν μόχθου dos puñados de afán LXX Ec.4.6, cf. Pall.H.Laus.25.3
como unidad o medida: el manojo o puñado de ὀβελίσκοι como equivalente a una unidad monetaria Heraclid.Pont.152
como medida de capacidad gener. de áridos κριθῶν Dsc.5.87, τίς ἐμέτρησεν ... πᾶσαν τὴν γῆν δρακί; LXX Is.40.12, ὀφέν, ὅ ἐστι τῶν βʹ δρακῶν τῆς χειρὸς τὸ μέτρον Hero Mens.61.9, cf. 10, ξέστου τὸ τέταρτον Hsch.

3 cuenco de la mano, palma de la mano Hsch.δ 2308, Sch.Er.Il.11.425.

4 sent. dud., quizá vara, cetro θύρσους, τουτέστι τὰς Βακχικὰς δράκας Sch.Bek.Il.6.134.
• Etimología: Cf. δράσσομαι.