δοάσσατο
• Morfología: [sólo 3a pers. sg. aor. ind. y subj.; 3a sg. subj. δόασσεται Il.23.339]


1 parece c. inf. ὡς ἄν τοι πλήμνη γε δοάσσεται ἄκρον ἱκέσθαι κύκλου ποιητοῖο de modo que el cubo de la forjada rueda parezca casi rozar (la meta) Il.l.c., ὧδε δέ οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εἶναι Il.13.458, 16.652, 14.23, Od.5.474, 6.145, 10.153, 15.204, 18.93, 22.338.

2 v. δοιάζω.
• Etimología: Prob. deverbativo *δοάζω < *doi̯-°H1-, de la r. que da lugar a δέαμαι y δῆλος, -η, -ον qq.u.