διάβροχος, -ον


1 mojado, húmedo, humedecido, empapado ἄγκος ... ὕδασι E.Ba.1051, cf. AP 7.388 (Bianor), 16.178 (Antip.Sid.), γῆ Hp.Aër.10, cf. Arist.SE 167b7, Plb.5.22.6, νῆες διάβροχοι barcos empapados, e.d. cuya madera está hinchada de agua Th.7.12, cf. Plu.2.641e, 698b, (ἡ ὑποχώρησις) Mnesith.Ath.51.41, μαστός Call.Del.48, διαβρόχους σίτου ῥίζας Babr.108.6, de un niño que cayó a un pozo GVI 1159.14 (Notion I d.C.)
bañado en lágrimas ὄμμα E.El.503, διάβροχον ... ποιήσασα τοῖς δάκρυσιν Hld.1.26.2
sudoroso σάρξ Arist.Pr.870a11
teñido κρόκῳ παστός ... δ. δ. una cortina teñida de color azafrán, IMEG 67.1 (imper.).

2 fig. empapado, lleno de διάβροχον ἤδη τῷ ἔρωτι Luc.Tox.15, οὐ γὰρ τέλεον ἦν δ. τῇ Μέθῃ Luc.Bis Acc.17.