διεκδικητής, -οῦ, ὁ


defensor, Cod.Iust.10.11.8.7a.