δενδρολάχανα, -ων, τά


hortalizas que alcanzan gran tamaño λαχανωδῶν ἔνια ... οἷον δένδρου φύσιν ἔχοντα ... καλοῦσί τινες τὰ τοιαῦτα δενδρολάχανα Thphr.HP 1.3.4.