δελφύς, -ύος, ἡ
• Alolema(s): δελφύα, -ας Greg.Cor.344


útero, matriz τὸ φῦμα τὸ ἐν τῇ δελφύϊ el absceso del útero Hp.Steril.222, cf. Arist.HA 510b13, Lyc.939, Ath.375a, Hsch., Greg.Cor.l.c., An.Bachm.1.190.28.
• Etimología: De *gelbh-, cf. ai. gárbha-, av. garəwa-, aaa. kilbur y en gr. δέλφαξ, δέλφιξ, δελφίς, ἀδελφός, etc.