δεκέτης, -ες
• Alolema(s): δεχ- ICr.2.10.19.8 (Cidonia II a.C.); δεκετής Poll.1.54


1 que dura diez años χρόνος S.Ph.715, D.C.54.12.4, μόχθοι E.Andr.306, πόλεμος Th.5.25, Aeschin.3.148, AP 9.192 (Antiphil.), 9.289 (Loll.), Lib.Or.15.2, (σπονδαί) Ar.Ach.191.

2 de diez años de edad, Pl.Ti.21a, epigr. en ICr.l.c., Poll.l.c., τρίς δ. de treinta años, IPrusa 1026.5 (II d.C.?), cf. δεκαετής.