δέμνιον, -ου, τό


armazón de la cama, catre δέμνι' ὑπ' αἰθούσῃ θέμεναι poner catres bajo el pórtico, Il.24.644, Od.4.297, 7.336
por ext. cama frec. en plu. δέμνια δὲ στόρεσαν Od.4.301, cf. 20.139, δέμνια κούρης Od.6.20, cf. 8.277, 282, 11.189, 19.318, 599, δέμνια νύμφης lecho nupcial A.R.1.978, σοῖς ἐν δεμνίοις E.Or.258, κοῖλα δέμνια una cama vacía S.Tr.901, δέμνια τὰ Ἡράκλεια el lecho de Heracles S.Tr.915, cf. Hes.Op.328, E.Alc.186, Or.35, 88, Ph.1538, Theoc.2.137, 6.33, A.R.1.978, Lyc.353, Trag.Adesp.644.42, Luc.Trag.58, Plot.3.6.6, Lib.Ep.442.2, AP 7.352, Orph.L.256, 319, Nonn.D.16.154, δέμνια ... λινόπεπλα θεᾶς ... Αἰγύπτου IPrusa 1028.3 (I a./d.C.)
tb. en sg. Ὀρτυγία, δ. Ἀρτέμιδος Ortigia, lecho de Ártemis pues la isla era considerada como un refugio de ésta, Pi.N.1.3, φίλον τοι τῷ νοσοῦντι δ. E.Or.229, cf. Alc.183, Call.Del.248, Nonn.D.48.522.
• DMic.: de-mi-ni-ja.
• Etimología: Deriv. de la r. *deH1- ‘atar’, prob. de *d°H1mn- (cf. δέμα < *d°H1mn̥) c. suf. -i̯o-.