γῦρος, -ου, ὁ


1 círculo τῷ κλήματι γῦρον ... περιέγραψεν Plu.2.202f, cf. Plb.29.27.5, οὐρανοῦ LXX Ib.22.14, γῆς LXX Is.40.22.

2 vuelta de un caballo en la pista, Verg.G.3.115, Ou.AA 3.384, Manil.5.75, de las naves en torno a la meta, Sidon.Epist.2.2.19
giro de una peonza, Verg.Aen.7.379
órbita de un planeta o astro, Cat.66.6, Hor.Sat.2.2.26, Seneca Ep.12.6.

3 arco iris Val.Flac.6.132, Sil.Ital.4.451.

4 anillo de una serpiente, Verg.Aen.5.85, Manil.1.331, Statius Theb.5.550.

5 pista redonda, picadero de caballos, Prop.3.14.11, Statius Silu.5.3.139
corro κελεύσας ... ἡμῖν γῦρον ποιῆσαι, ἀποκρατούντων τὰς ἀλλήλας χεῖρας A.Io.94.5.

6 plu. ambages de la dialéctica, Gell.16.8.17.

7 alcorque Thphr.CP 3.4.1, Orph.Fr.280.4, Nonn.D.47.69, ἐλ(αιῶν) ILesb.17A.6, B.4, τί γὰρ γ. ἐστιν οὐ συνίημι Men.Fr.285, γύρους περισκάψας Alciphr.2.10.1, cf. Hsch.