γώνιος, -α, -ον
• Alolema(s): tes. γούνιος Mnemos.23.1970.252 (Larisa II a.C.)


1 con ángulos, anguloso εἴδη Theol.Ar.3, σφυρίδια γώνια cestitos rectangulares o cuadrados, PKlein.Form.321.4 (VI d.C.).

2 subst. τὸ γ. cierta estancia παλαίστρας Mnemos.l.c.